+Marker Data: CU1830

Crop cucumber
Population CSRILs
Linkage Group 4
Marker Type SSR
Map Position 46.2
Annotation
Source Name
Source Type cucumber_EST
Source Sequence TTTTTTTTTACAAAAAGGTTTCAAATTTATTTGTGGTCAA CAACAAAATATTACAGTAACTATGAAATTCTTCAGGAAGG GGAAGAAGAAGATGGCCCAAGAAGCTCGAGGAATAGCCTA GCAAGCAAACTGGGTTTTAAAGGAACTTGACCTAATTGAT GGAAAACACAAAAGCGGCCGAACAGTAAAGCCCTGAGATC TCTTCAACCACCAATTCACCATATTTCCGACTTGATATGA GACGAGCAAAAAGAACAAAGTGATCCTACTTTGTTAGTAC CATTTTAACCAACACCTAAAGAAACACTGCACACAACTCT ACATTCCTAATGGGCCCCAAAATGGACAACGTTTTCTCCT TTCCCCCATAATGACAATAAGTTTTGACAATAATCACTTT TTTAACACCAATAGTCGAAGAGAAAAAAGAAGAAAAAAAA ACAATACTCTATTCAGGCAGAAACGGGTTCCTCTACCCAT CACCTAAACACTGTAAATAATTTAAAAACGTACACGTTAG TCCCATGCACTAGTCACCCCTGAACCACTGTATCCTCCTC CTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCATATCCACCAGAACCACC ACCATAACCACCCCCACTATTGTTGTTGCCTCCACCATAA TAATCAGAACCACCCCTGTTGAAAGAGCTTTCTCTTCTAT AGTCACGGCTACCAAATCGGCCTCCCCCAGATCGACGGTT TCTTCCTCCAGT
Developer
Document Cucurbit Genomics Database

motif (TCC)10
PCR product (bp) 256
fwd primer CU1830-F
fwd primer seq. TCCTTTCCCCCATAATGACA
rev primer CU1830-R
rev primer seq. GGTGGTTATGGTGGTGGTTC
fwd primer_for postlabel CU1830-F
fwd primer seq._for postlabel TCCTTTCCCCCATAATGACA
rev primer_for post label CU1830-RA
rev primer seq._for post label aGGTGGTTATGGTGGTGGTTC

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
CSRILs 4 46.2

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain