+Marker Data: CU1792a

Crop cucumber
Population CSRILs
Linkage Group 6
Marker Type SSR
Map Position 42.9
Annotation
Source Name
Source Type cucumber_EST
Source Sequence AAAAGGTACAAAGTGATGAGCATTGAGCAGTCACGAGTGG TGGTGGGACTCCACTATTCTAATTACTTAGCTTATTCTCC CAGAGAATATTTATTATTCCTTCTCTCTCTCTCTCTCTCT CTCTCTCCTCAACATTAACAACAACAAAAACAACACGTAA AACAAAAACCCAAACAAATTACTTCATCTCCTGCTTCCTC CACCCCTCACAAATACACCAATTTTCATTCACTTTTCTAT TTCATATATTCCTTCTTTCTCAACACAATCATTTCTATTT TACAAACAATTCTTTTATTTATTTATTTATTATTATTATT ACAGAAAAAAAATGTATTTAAAAAACAAACGAAAAACTCT ACACAAGTAGTACTCGGATCCTCACAGCCAAAAGAGCAGA AGTAATCTTCCTCCTTCTTCTTCTTCTTCTTCAACTCAAT CGTCCTCCTGTTTGCTTGCTCTTCTTGATCTTCTACACCG GCTGGCTTGGTGGGGTTTGATTAAATTTATTTATTATTAT TAATTAATTAATTAATTTAATTTGATAAAACTAAAATGCA GCTCAAGAGGGATAGACAAGGAAGGAGAAGATGAGTTGGG TGGAAATAGGGATAGATTCTACTCAAACTCCATATGGGTA TTACCCAAAATAGAGTATGAAATCAAATGGATGGTAAAGG GAAAGGTTATGGTGTTGGGTCTTACAAGGTCAAGAAAAGG TCTTACAAGGTCAAGAAGACTCCATTTCAAAAGCTTAAAA AA
Developer
Document Cucurbit Genomics Database

motif (TC)13
PCR product (bp) 204
fwd primer CU1792a-F
fwd primer seq. ATGAGCATTGAGCAGTCACG
rev primer CU1792a-R
rev primer seq. GGTGTATTTGTGAGGGGTGG
fwd primer_for postlabel CU1792a-F
fwd primer seq._for postlabel ATGAGCATTGAGCAGTCACG
rev primer_for post label CU1792a-R
rev primer seq._for post label GGTGTATTTGTGAGGGGTGG

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
CSRILs 6 42.9

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain