+Marker Data: ge54-242pmA0133C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL10
Marker Type SSR
Map Position 44.72
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcctaggaaaatataggata ttacattaaatccaaattcatgttcatgtatattaccatt caaggacccatttagataatcataaataaaaaatgcatga atattctaatataactaaaatactttgtactagactatac tgagggtcattcatatactgaagtaggagactgtgggaga cactattaattggcatataattatgcgaaataaagatgga gttcaatgtataatcccaaccataaagttttcaacatacc ttgtcagggtataaaggttgagttgatctaatattgtata aataacctatgatagcacatagttttatgacctggggact actaatgaaggtctcaacctaaaggacgggtaagccttca tccactcattcgttcggtgctacgtactactcccaatgaa cataattaatacattaatgccatgacatatctggatgtca acctgatatgacATATATggatgttaacctatttgtaatc acggatgacaaacgtgactgccatactattagtgaatcat gctattataagaaaaccaatccatgatcattgatggaatt ccaaataccatactaatatagaatcttacttttggaaaaa atgttctagaagtttgatagcatatttgaatgtcatgcat gtcatgtatattaatgttatgagccaaaattcatggttat gatatgagtACACACACACaaACACACACACACACACACA CACaTATATATAtgtcatgtatttctaaatcatgagactt gtaagtttatgggagaaatgagatggctgaagtaaaatgt attaaagaaatatgtggggactgagatttggtagaaatct ctaaaggcttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ac)5aa(ac)11a(ta)4
PCR product (bp) 297
fwd primer
fwd primer seq atctgccatactattagtgaatcatgc
rev primer
rev primer seq gtttcagccatctcatttctcccat
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 297.5 297.5
MZC-180 (selfed LS2341) 291.7 291.7

Population Linkage Group Position
KL-DH KL10 44.72
KL-DH_2024 KL10 44.72

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain