+Marker Data: ge73-412pmb0197W

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL03
Marker Type SSR
Map Position 95.09
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntgt ttagccttgtagcagaagcctttgatagctccaaatagtc aacagaataacattttccagacgaattttatcaaaaaaat aagaaatAGAGAGaatttttgaggatctcggtcctgtggt ggctgaattcaatgggatatggccaattcaggtgaaaatt tgctagacacttcaaggacaacctactggatcccttcgtt caccatttctctgcTCTCTCactccctattttgtcagatt ctattgtttctcatcggattccgcTCTCTCTCTCTCTCat ccctcgtcattcttaatatacTCTCTCgcCTCTCTaTCTC TCttcagttcaccttcttctctgtgtattattgttcaact atgtaagaatgtctgttgtgagtatgtatatcattggaaa tggtatattatatgagagtatattgtgtctatgcatatgt gagtattacGTGTGTagtatcaatnnnnnaaatgggtaaa agttgactcttgggaggggaaaaattaagtatttacacca gtccatgcccaaaatcacatcaaaatccactatgtccaat ataataagatcaatatgtgtattaacatctctaacagtaa aaatacatgatctgaaaacccgatccactactaaagaatc acccatgaaagtagatacgtgtaatggcattgataatgaa acccaagataactctaaccgtgaaaataagtagatacaca agaatatgtagatctcagattaaatatagaaaaaatcaaa tgatgACACACcaaaatcATATATgTAATAATAAtattca aagacttggcctcgggtctagaaggtactacatacaattg accacgcctactacctaggttggttcctaactaaccttct atactacctacctaagagcctatatgaacaccctgagggc catacctacaaccatacataccacctctaggcttctgcta caaggctaaacannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnn
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (tc)7atccctcgtcattcttaatatac(tc)3gc(ct)3a(tc)3
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq acatttctctgctctctcactccc
rev primer
rev primer seq gtttcccctcccaagagtcaactt
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
KL-DH KL03 95.09

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain