+Marker Data: ge58-255pmr0013C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL06
Marker Type SSR
Map Position 91.45
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcacaccgtataaccggctt ttggaccttctttcgaagttgactaaaaaatatgggactt aatgtcccattatgaaatgcaaaggggaaagagtccattt ggacttcaaaatgaattcatatgcaaaggaagaaataaag gagatcaatatgcatcccaaacataaaatgacatgaaaaa caaTATATAcaTATATATAtgtatgTATATATATGTGTGT ATATATATATATATAtgTATATATATATGTGTGTGTGTGT GTGTGTGcaTATATATATATATGTGTGTGtataatgtata aaaaataataaatgaaagaaaactattattgttagataga agtcagtaagtcaagatgcagaaatgcaaagaaaaataaa tatttttaacttcaaaaggaaaagaacacattttgtattc tataatcctctattctTATATAAGAGAGaataaaaattaa aatgggcatacttaacatgggaaagtCACACAattatagt tatcaccagtatgtagaaagaagaaaatgcaaactgattt tacagaataagGAGAGAtatttgaaactaatcttatgaga cccaaataagtagaaatgagagtgattttagcatattaaa ttataaccaaacatttaaaaaaaaaaaagcaataaacaac tttgcccttccttcaaggcttcattaactctttcttagtg cttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ta)3ca(ta)4tgtatg(ta)4(tg)3(ta)8tg(ta)5(tg)10ca(ta)6(tg)4
PCR product (bp) 293
fwd primer
fwd primer seq attgcaaaggggaaagagtccatt
rev primer
rev primer seq gtttgcatttctgcatcttgacttactgac
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 295.4 295.4
MZC-180 (selfed LS2341) 301.3 301.3

Population Linkage Group Position
KL-DH KL06 91.45

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain