+Marker Data: ge44-200pmH0336C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL11
Marker Type SSR
Map Position 134.89
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgaagcagcaatggaaattggtgaaaaaaatcttgaaaaa atggaaaaccctaacaatggagaaattaagctaaacccca catcaaaatcaaagccgaaagtgttagtaataatgggtgc aacaggttctggcaaatcaaaacttgctattgatttggct tcttactttcctattgaaatcatcaatgctgattctatgc aggtataTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGtaatcac ataaagttgaagtctttttgcatttaatgatgaccctttt ggtttctatgcaggTATATAtctatgttTGTGTGTGTGTG TGTGTGTGagatcacataaagttgaaatctttttgtattt aatggtgacccttttggtttctatgcaggtaTGTGTGTGT GTGTGttttctatgcaggtgtataTGTGTGTGTGTGTGat cacataaagttgaaatctttttgtatttaatggtgaccct tttgattttctgaatacctctataaaatgttgtcaccaag attttggataagaaaaatgtcaagtaatagtactcaTATA TAtttgttcatgattaacttgatacacttctcaaaaaaca ataaattaaacaataattgtattatctcaccctaatcaac gtctacgatctacgtctacatctacaATATATtaaaaatg tgaaaagctttagaaaagttatttgaacgccatttgggtg gacaaacgggtgaaacggcgcgaacggggcatttttgtga aaaatcggtgtgcTATATAgcacacggttttgggggggct tctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (tg)13
PCR product (bp) 278
fwd primer
fwd primer seq attaatgggtgcaacaggttctgg
rev primer
rev primer seq gtttgcatagaaaccaaaagggtcacca
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 284.8 284.8
MZC-180 (selfed LS2341) 290.7 290.7

Population Linkage Group Position
KL-DH KL11 134.89

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain