+Marker Data: ge281-476pms0407C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL04
Marker Type SSR
Map Position 37.73
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcACACACtcgcactatttt tcttcctcgcaACACACACagctacacaaaaaaacaagcA CACACaaccacctcaccaaatacactcactatTCTCTCac cgtcgcacgcacgtacagtggagtttaagaagagatgaag acgaataacgagtagggtgatgAGAGAGggagaaacAGAG AGAGgAGAGAGtgaatcgAGAGAGaaaagaaaagaattga gtgtaaatggtgagaaatagagatcgatttgagagggctt gagcgaagaaacagtaagaatcggtgaaatcccatcgaaa aaggctacccatcgtcgaaatctaaaccatttttcatcgt ctcttgacaccgtcggagctcgccggagctccgacatcga gaaaaagcgagattggagaaAGAGAGattcGAGAGAaAGA GAGgaaatcgagaaaggAGAGAGAGAGaaaacgggttggc cggactgtggtcggtgagttcttcaccggaaatccactga gtcgccgccaggtgcttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ag)3attc(ga)3a(ag)3gaaatcgagaaagg(ag)5
PCR product (bp) 201
fwd primer
fwd primer seq ataaaggctacccatcgtcgaaat
rev primer
rev primer seq gtttggatttccggtgaagaactca
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 201.0 201.0
MZC-180 (selfed LS2341) 201.7 201.7

Population Linkage Group Position
KL-DH KL04 37.73

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain