+Marker Data: ge279-375pmH0430W

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL03
Marker Type SSR
Map Position 121.53
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncacaggcacac gagaacactcacaacaaattcgccaaaattcatcttcttc gcctcacaaaatcgaatACACACagggaggcacgattaga tAGAGAGgactccaattttgttctaattttcttcacaggt atagaaacagagcaaaaaagagaccatccatcaataccca ttacattttattcacagacccACACACtcactctcaatta acaaacacaaaACACACACACACACaaaagACACACACAC atcgagatggaaaaatAGAGAGAGcgaaggtgatcgaaga tcggaaagaggGAGAGAaaggggtaaagagctgaaatcga tcgaggagGAGAGAaaaggcattgggtttgactatttctg gtgagttacttaccggaaatcgatcgggatcatcactgag aaagcttcggcagtcattgtagctattattcattcatcgg aaaacgttgaaaacagacagggaggtccaattccgggct
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ac)3tcactctcaattaacaaacacaaa(ac)7aaaag(ac)5atcgagatggaaaaat(ag)4cgaaggtgatcgaagatcggaaagagg(ga)3
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq aacacacagggaggcacgattaga
rev primer
rev primer seq gtttaaacccaatgccttttctctcctc
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 293.0 293.0
MZC-180 (selfed LS2341) 296.3 296.3

Population Linkage Group Position
KL-DH KL03 121.53

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain