+Marker Data: ge270-315pms0816C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL11
Marker Type SSR
Map Position 76.47
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcactcctacgtatgctggt cacggcaattttggtgtccaaaattggtcgccgaagtaag gtcgccgggaatagtttgcctttgcatcaccggaatatca cctaagattcctctcggtgttgctaggagctggtcttcca tggacgtcttacctcctgtattaaactgttcagactagtc ttcacccttccaccatcatcggagtcgagccaatggaaaa cctagctctgtcgaagatgacagatgctcgatgacaaaat aaactgtagggggtagggagggacttagggaaggatAGAG AGAGAGAGAGAGaaaatagggactctttattacttactac atacttcagtataggtaaaacaatctcaatttcagacacg attatcaaagtaaaatagaaatgaaagaagtaagatacaa aataaatctccaaaagatataaaaagagttacaatattaa cacaatatactaggtctggttgtcactagcacaaaccttt agtataaaatacaataaataatcagaagtattttaaatat gaataatcataagatataataaaaagagatatgggtaagc tgtgcttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ag)8
PCR product (bp) 236
fwd primer
fwd primer seq ataactgtagggggtagggaggga
rev primer
rev primer seq gtttgtgctagtgacaaccagacct
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 235.5 235.5
MZC-180 (selfed LS2341) 231.9 231.9

Population Linkage Group Position
KL-DH KL11 76.47

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain