+Marker Data: ge265-166pms0985C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL09
Marker Type SSR
Map Position 79.84
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcacctgactagctgggaac caaactgaaatagtagtaaacaagtagCTTCTTCTTtatt taattcttgaATATATtacaaAGAGAGAGAGAGAGAGAGA GAGAGtttttgaaaaataaaaggagaatgacgttaaacat gcataatcttTATATAaataataTGTGTGTGTATATATAT ATAtcataccgttgagatagaccattgaaatctgccgtat acgtaattgaaagatgaaaaatgatctttatagtatttcc taaacgcctagtatccctctgcttataagtgtggtatgct acatacccataaataggactctacctaacataagttcaca aacaccttgggtccatgaatcatgatttgataccaagttt ttcatgaaccaaaccagggcctgtccatgacaagcatttc gaaccatgaaggcccgaaacaccccctatttgtctggtaa ttatgcacctaattcatataatcaaagtaatgcagaagaa atagaataatttggaaatatggtcataaatatgaaaataa acaataacagggatataatgttcccccaacatcaatcaac ctctaaacaactgtctacaaaaatctctaacaaatgactg agtcagctaaccgTATATAaactgggacaaggcccccagt aggccccaaaattgaatataagataaaaggactgtaggac ataagaccttccaaaacatagaaggctcaccacttgtctc tacaactctgtctgaatgatctattgattctcttgacccc tagactgggcctcgaaccctgagaggttggagagggaagg gggtcagcacaaaagtgcttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ctt)3tatttaattcttga(at)3tacaa(ag)12
PCR product (bp) 222
fwd primer
fwd primer seq atcctgactagctgggaaccaaac
rev primer
rev primer seq gtttatacggcagatttcaatggtc
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 223.2 223.2
MZC-180 (selfed LS2341) 219.5 219.5

Population Linkage Group Position
KL-DH KL09 79.84

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain