+Marker Data: ge260-173pms0848C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL10
Marker Type SSR
Map Position 45.83
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcacaaaaactagagaataa aaagaagcacaaacacaaaaaatgcagctactatttacgg atgaaaaacaggagatacaagacaccaaattcacctccat cagttcctaatcaaaggttgagattggagaaataagttat ccaaaaatcaactcaatcggacgataaacaaagtgagaat cataatttgaagttgacagctacggatgaaatttttggac gaaaatctgctatcaaattctctgttggctactgaaaaac tctttagtgatggcgaaataagacctaaaaagaTCTCTCT CTCTCTCtaTCTCTCTCTCTCtttcttTCTCTCTCTCTCT CTCTCTCTCTCTATATATATATATATATATAcacaTATAT AcATATATtctacatagtaatgagcctatgggttgaatca aattggactttattatccacataagaaggaaaaagaccca taatccaacatatccataactgtagaagagcaaagtaatt ccacaccaaagcatcctctatttttaacaccaaccgtgaa attgaaATATATttcacctcaatattcaggagtgcttctg ctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (tc)7ta(tc)6tttctt(tc)12(ta)10caca(ta)3c(at)3
PCR product (bp) 229
fwd primer
fwd primer seq actacggatgaaatttttggacga
rev primer
rev primer seq gtttccaatttgattcaacccataggc
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 233.2 233.2
MZC-180 (selfed LS2341) 237.1 237.1

Population Linkage Group Position
KL-DH KL10 45.83

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain