+Marker Data: ge25-89pmA0164C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL10
Marker Type SSR
Map Position 74.02
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagccttaacacatcaaattag agtacacgaagtaaaagcaacagtagagaactcgcttgca caaaTAATAATAATAAtatctcaaaacttctaaaataaaa ctattaggtaatttaaaatctccaagactcaaaagtcaaa agtacaagagcgacttcaatacagaatgtaaaattagaaa tacaactatttgaaaaataacataagacggaaataaagat agattaaattgggacattctccgaacataagggctcacca cagctttgatacaacacctcaacacgatttatagtcatgc agactattcatactagaatctgtataagaaggatgcaaaa aaggtagggttgagtataatcattagtactcaggaggcat catagatcgacttatcttaagcgggaactctaacaagtaa agaatactaaaataatcctacacgtagaaaagtcccaact gttcaacattaATATATgccataaaatcatctcaaacacA ATAATAATtcaaaaataatgcaatccaatgacatgggata atatgccatggccaatgcctaacgtTATATAccccctctt tagtctttgctgggaggtgggagccatgaggaactcacgt ggatcatataccccatcctaaatcctgctttgaatgaaaa tcaataaaataaTATATATATATATATATATATATATATG TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGttcg aaatcccgcatctcactaagtaagtataatatcaTATATA tttacatctaaaatcgtacatcagacttaataagtaaaat aaagttcacttTCTCTCagaaatcagcatttccagcagta aaatccaataattcgtgaaatgagtgagtatgcatggaca aattataacacaaaggcttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ta)13(tg)19
PCR product (bp) 252
fwd primer
fwd primer seq atcgtggatcatataccccatcct
rev primer
rev primer seq gtttggattttactgctggaaatgctg
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 154.3 154.3
MZC-180 (selfed LS2341) 148.1 148.1

Population Linkage Group Position
KL-DH KL10 74.02

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain