+Marker Data: ge233-552pmA0810W

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL08
Marker Type SSR
Map Position 105.32
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntgttt agccttgtagcagaagcctcgcccggggaacagaggaagg aaatttcaagttaggatcccgcctagagaatagggtgatg aaataacaagtcaagagccaaggatagctgtatagatagg acttgtgtaattttatttatctatttaacttgtaattttt attttgatgtaataattgagccgcggatcgaaacctcaat agggaatcactcgactctccaactcggtatggtccttctc ttttcaacccttcaaaatatcaatgactcaatcccctcat aatcttggtaaataagatatccaaaatcaagaatcgattg cgtttcttccttccgtttccttcctttgaataatgatcgg gtcaaaattctgtctcgttgtctacttctttatctgagaa tactttgtatttatatccaaagaggggcatgatgtagaca cataattttgTCTCTCTCgaaagtcgaatttactcattta ccccaccttaccatacaccccacctctttttaataatctt ctatcaaatgacaaaaaataaccaactctcaataatattt tctcaacagaaataacaaattcaacaaattcacacctacc tcaccacaccctttaccccttacctcacgtgcccctaccc aacccctaccccactcatgttttttttcnnnnncaataca tatacatactcacagaatacatACACACagacccctcacc attaacagacatcactcccttataggaaaatactACACAC ataaaaactttacagacagattcacatatacacaaccaca ctcacatacagattcattcaatttACACACaaTATATAat tctcacagaagggaaacacaatacgtacaACACACagtga cacaatacgcacaACACACagtgatacatactcacaatgt atagaaaatagatagaaAGAGAGaagagaatcgagaaaat agtaaaaatcgAGAGAGaaAGAGAGaatcgAGAGAGaaAG AGAGaaccaaggaAGAGAGAGaaaagataaatgAGAGAGA GAGccagcgaagagtagaaggctaccggagaagaaagaaa atctgattgtatctaatttttttggcaagttttctcatcg gaaatccatcgaaaaactcgccatcatcttaaacccgacc catttctgtcaagacccacaaaaaactgaccccactttca aagcccatctgaaaccagtgagaaacggctaaaaccgagc ctgatttattgattccaatgatactccatcaaaaattgct ataggcttctgctacaaggctaaacannnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ag)3aagagaatcgagaaaatagtaaaaatcg(ag)3aa(ag)3aatcg(ag)3aa(ag)3aaccaagga(ag)4aaaagataaatg(ag)5
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq agacacaatacgcacaacacacag
rev primer
rev primer seq gtttctttttcgatggatttccgatgag
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
KL-DH KL08 105.32

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain