+Marker Data: ge224-345pmr0736C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL09
Marker Type SSR
Map Position 79.84
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcacattggacttgttggga ctgtgactaatttatagtggtgtgaaaattgaggaaaaat ttgacgttttaaaattttgagttttgctttaacttttaca atccctcattagttgttgaatactaaaacttggtttttta gatacatacggatcctaagtatttaaagaagatatccaca gcttctagaaaacaggctgactctgcctagagtggtagct caaaggaggaatatgcacttgcccataccagaacagcccc gaacaaagcggccccgaccaaagcatcagggacagtgact aggaAAGAAGAAGgttgttgaagcTATTATTATggctaag ataggcatatagattacagcaaagtcacagtagggaaagt ggacagattttactcagtctataacacagactgaggctat tgagctcctaagtaagatgaggacgaagatgaccaagaga ttaccccccccccccccACACACACACACACatACACACA CatacacgcatACACACACatACACACatacacattctcc atagtatgataagggagactatgaggtggaagaggcggca aattttgagtaagaactagaaactgatacaagggaccctc agtcttagaaaggttcaaagaatgagtctgaaccagtctg aggatgttaatgatcaagcttccctcaaggtgccatcttc tgattcttaagcaccagcttagcagggttgacttccaacc ccatggatatttgggagaagcctattaaagaggtaaaccc aaggtggtatgtgaagggcctttagaccatatttgaatgg gataacactattttaagagataaatactggcctaAGAGAG ttatttattagggaagatagattgatttatctgggttggc tagaacaccacagctgcgggtaggttttaagcgatatcag ctaaggtcgatgaccataccctaaggtgcttctgctacaa ggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ac)7at(ac)4atacacgcat(ac)4at(ac)3
PCR product (bp) 299
fwd primer
fwd primer seq acaaagcatcagggacagtgacta
rev primer
rev primer seq gtttgcctcttccacctcatagtctccc
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 300.1 300.1
MZC-180 (selfed LS2341) 314.0 314.0

Population Linkage Group Position
KL-DH KL09 79.84

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain