+Marker Data: ge223-342pms0531C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL07
Marker Type SSR
Map Position 109.48
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcacatgaattcaaaaagct agaatcaaaggacaaaattcgaccagcaaatACACACcaa cagaagcaccatatacagctacaggagaagtcaaattaaa atatagaggtcccatgaatggtcacttaccgaagaagttg attcaattacataaaataactggaacaaaatggaacagtt ggaagagggtatcccgattcaattacataaaataaaagag gatatacctatcatggccaaactcacacgtgatggaaaat tcttcacaactgaaaggagcagagaccttttcggtcatgg ctaataatccatcgtttgagggaaaagatccagcatacac tgatgattgatcataactgactcgtgattcaccaaagtga acaaagataggagcaagcagcaacttgacaaacaattctg gcttggatcgaccatctttagataaatcaagtgtcaactc tttgacctcaacagtagcttttggtgtctacacagtttat acagataatcagcatgtatgcgaaaaccatGAGAGAcgac taaataaatgcaccagaaagcaataaggaatataacataa tgtccactaaagaacttcatttagctatcattacagtgag atacaacaaagacaacaagtaattgcaggatatcaattcc tccatcaagttcaaggcacccaacctgacaaagcattcac tcagtcaatgtgcaaagattttcaagcacctaacgccata agcatgTATATAtcattttttgcctacaccaccagtcaga tgaatctcccaaaatatccagttgttgatcccttctaatg atcaattcccaaaagtcaaaacactatgaggaaatccttg aacttttatccatatgaaattcttgAGAGAGAGAGAGAGa acaccctaaaatctgaaaatttgaatcttacagctattta gatctcgtctgtaagttgcagattgcactattagcatagt aagcagtagatcactaatttggcatcttttgtcgttatca attaacataatatgcatatgttaccacaattcactgcgtg cttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ag)7
PCR product (bp) 296
fwd primer
fwd primer seq atccagtcagatgaatctcccaaa
rev primer
rev primer seq gtttagaagcacgcagtgaattgtggta
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 299.5 299.5
MZC-180 (selfed LS2341) 301.5 301.5

Population Linkage Group Position
KL-DH KL07 109.48

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain