+Marker Data: ge213-190pms0499C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL09
Marker Type SSR
Map Position 79.84
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcacaagaaagcagacagtc acaagcagagtaaaagaagtcaggagacaagaaatagtga gatagaataaagattaaaggttagaagtcaccggtatacg cttagagatcaagggttcCTCTCTtgcttgctttgttgga ttcggcaatctttggtgtgaaaattggtcgccggactatt gtcgccggataaaatctggtctggaaattgccaagcttgg tggaacaagaacctgcttctttggacccgccggagggacc accggaggtcatcagatcaacccgacctgaacgtttacag acagatctaccctctttttttttcgacttttgccggtgac tagtgcggttcgctgacttactgtccctagagtcaaagtg gcggaagctcgaacccgctggcGAGAGAattaggaagata gaaagggaaAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGgggaaAGAG AGAGAGgggacttacctgtcgctgacatcgatgaagtggg cgcggtcatgtcaaaatagacgttagagacattatagaga aggagagctcaAGAGAGaaggttagagatgttagagacct ctcccagccaactcaacgaaagagaagcaaatatggtata atactatagtttttttgtctgacatgaaagaaattatgct cataaaatggaccaaccctttgtaggagatgtctatgtgc ttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ga)3attaggaagatagaaagggaa(ag)11gggaa(ag)5
PCR product (bp) 134
fwd primer
fwd primer seq actgtccctagagtcaaagtggcg
rev primer
rev primer seq gtttcgatgtcagcgacaggtaagt
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 139.0 139.0
MZC-180 (selfed LS2341) 135.1 135.1

Population Linkage Group Position
KL-DH KL09 79.84

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain