+Marker Data: ge206-102pmc1110C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL04
Marker Type SSR
Map Position 67.94
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcctaataatgATATATtat actttacagtatgtacattcatttgtgaaacaaaattgta caatactttgtcgagattgcttccatgAGAGAGAGAGAGA GAGAGAGAGAGAGAGAGAGggAGAGAGAGgatcaattaga ctatccatgtttatgtaggatgccccaattgatacagaag cacactgctataattggaaaaaatttaaatttttgacagt tttcatatgtcatcttaacatccactgaaaaagagaacca agcattagaatcataatataaacaacctattatttaagat tatcaatgtctgtcaaaacagaggaagatatacaacaatt ttaaaagtcaacagataagaagcaagagaattatgaagtt aaaagaaaaaggaaaaatatttgaaaagtactgcatcatg gcggtaaaccagaagtttagtattaatggaggatttttac gtaagtccaccctaaaacatcaacctaacgaacatagtag taatataattttcagtagcatgatgcaattcaaaatatga accatcaaggttcttttaacatagcaaacaaatgacaagc ataaactgcatataagaagaaattattttggattccaaat aaaaatgaaaagaaaattatcttatattttgatcaaagta aatatgactagtgaacagaggagtaaaattacagaggaac atataaaggacaatttagatagattaaccatagagcaggt aaacatcaaagattttttgaacttgtttcctcaaatatgt caattgcaattgcttgaacaaggaaacatacaatgCACAC Aatcaaggacaagagattgtccattttagatcatcatgac aagctctaatgccatacttaaaatgcataaacacaattac gacatagacgtatacctcaaaaatattattttttcttaaa agaagatggatcattggcaccacttgtcattgaggcttct gctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ag)16gg(ag)4
PCR product (bp) 119
fwd primer
fwd primer seq actttgtcgagattgcttccatga
rev primer
rev primer seq gtttgcttctgtatcaattggggcat
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 125.6 125.6
MZC-180 (selfed LS2341) 130.7 130.7

Population Linkage Group Position
KL-DH KL04 67.94

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain