+Marker Data: ge109-646pmb0212W

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL06
Marker Type SSR
Map Position 56.53
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntgttta gccttgtagcagaagccTATATAgtgagaaaaatagaaga aatatggAGAGAGacagaggagatacaagaaaAGAGAGAG atagaaagggcgAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG AGAGAGaagcaagaaataaaggacggaaacaaccattcca ttctaatttctccgacaagaattttgccagaacaaccact gatcaaacccagcttcattctgatcaaacctccattagaa aatgactaaaaactgatgaccaatacaccattgccacagt tgtcactgttcctgtggtggaaatccattgaaacaccaaa aacccgaccccacataaaagcacaccattaattccaccga tgacaactccctcattcgaaaataactaaaacggactcgt tgcaatatgaaatcagtgcagattttctatatttctacat ttctggtctagatttttgaggaaatagaaacgggtgtaat cggagtttgagttttgttctgaggtgaggtcgaggtattt aggtcagannnnnaattagtgatcaaggcctgaggcattg ggtagagcatagttcatcactagtttaggttagtataggt ttatatttatgtactttttcattttgggactatattaatt ggactgaacattatattttttgagccttttatttgctTGT GTGcttgtttgcttttgtgctcttgtatgaagtttattca tcccataatgtcatattagatgatataacctgaaaaagtg attgtggtcaaactatgggaccgagggatgcctaacacct tccactcgatcaacagaattccttaaccgaaatctttgtt tgtggatcagtcttaagattcaaagcattttttaaaaaga atttttaaaggtgacttggcacactagatttatgtcaagt ggtgaatctaattttgattgtaaaaactatttctcaaaac acatttcattttagtcactttaataaataaaaaccttttt tgaacttaaggtgaaaaattaatctttttttattaaaata aagggtgtgacagtattaactaggcttctgctacaaggct aaacannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ta)3gtgagaaaaatagaagaaatatgg(ag)3acagaggagatacaagaaa(ag)4atagaaagggcg(ag)17
PCR product (bp) 116
fwd primer
fwd primer seq gAGAGAGacagaggagatac
rev primer
rev primer seq aatggaatggttgtttccgtcct
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 122.4 122.4
MZC-180 (selfed LS2341) 123.4 123.4

Population Linkage Group Position
KL-DH KL06 56.53

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain