+Marker Data: es782TC4761S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL08
Marker Type SSR
Map Position 113.25
Annotation
Source Name TC4761
Source Type misc cDNA
Source Sequence cgcatacgcatatacAGAGAGAGAGAGAGaAGAGAGAGAG AGAGAGAGgcgcggagtttTGTGTGaatAGAGAGtgttgt tctggtcagatcgagtcaactgaagatgccttctcgccgg cgaactcttttgaaagtcattatcctcggcgacagcgggg ttggaaagacctcgttgatgaatcaatatgtgaataagaa gttcagcaatcagtacaaagcaactattggagctgatttc ttgacaaaggaagtgcagtttgaagatcggctctttactt tacagatttgggacactgctggccaAGAGAGatttcagag tcttggtgttgccttctaccgcggtgctgattgttgtgtc cttgtttatgatgtaaattcaatgaagtcatttgaaaact taaacaactgGAGAGAagagttcttaattcaggccagccc atccgatccagaaaattttccatttgttgtgctggggaac aaagttgatgttgatggtggaaatagtagagtggtgtctg agaaaaaggctcgggcctggtgcgcgtcgaagggcaatat tccctactttgagacttcagctaaggaaggcaccaacgta gaagaggcttcccaatgcattgctaagaatgccctgaaga gcggagaggaggaagaaATATATttgcccgacaccattga tgttgccgctagcagccagcacaggacaggtggatgtga
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ag)7a(ag)9gcgcggagttt(tg)3aat(ag)3
PCR product (bp) 125
fwd primer
fwd primer seq acgcatacgcatatacagagagag
rev primer
rev primer seq gtttccggcgagaaggcatcttca
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 126.0 126.0
MZC-180 (selfed LS2341) 135.7 135.7

Population Linkage Group Position
KL-DH KL08 113.25

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain