+Marker Data: es778TC6404S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL11
Marker Type SSR
Map Position 71.2
Annotation
Source Name TC6404
Source Type misc cDNA
Source Sequence cggccgctaaattaattagttaattcaagaaaatggcatc caacataggaaagattgaggttgaagttgaggtgcaaagt ggagcagataagttttggaatggcattagggactctacaa atctcttccctaaggctttccctaagcagtacaagagtat tgaagttgttgaaggtgatgacaagtctgttggttctgtt cgcttgatcaagtatgctgaagggtccccattggggacat actcaaaagagaaaatagagtcagttgatgatgcaaacag aacactagtttactcagtcattgatggtgaaaccttgaaa tactacaagagtttcaaaggcagcctttctgttactccaa agggagatggaagtttggtgaagtggtgctgtgaatttga aaggtcaagtgatgaaattcctgagccacaaatcatcaaa gattttgctgtcaagaatttcaaggatcttgatgcttatc tcattggggcataaagaaagaccttactagctgcTGTGTG acaaataattatcacatagTATATAgtttaatgaataaaa ttatctgcagaaatgttttcatcctgtagaaaatctaggt agactttattaataatgtaagtgtaacaaatatagtttaa ataaaagcgggctatggaaaatataagatgctagttatgg cattc
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (tg)3acaaataattatcacatag(ta)3
PCR product (bp) 297
fwd primer
fwd primer seq atggtgaagtggtgctgtgaattt
rev primer
rev primer seq gtttgcatcttatattttccatagcccgc
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 306.2 306.2
MZC-180 (selfed LS2341) 300.6 300.6

Population Linkage Group Position
KL-DH KL11 71.2

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain