+Marker Data: es742TC6632S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL05
Marker Type SSR
Map Position 134.49
Annotation
Source Name TC6632
Source Type misc cDNA
Source Sequence ggcacgaggctacgagaaaagctctagttgtgtatacaca aatttaacgtcatggcggaagaactacagtcagtttcaga agctggaaaattttttaggaaaagaaaaatggagcgcaag aagaaaggaggtaagggaAAGAAGAAGcaaaaaagtgtgc catttagtgaaaacagaataaaaatagacaacaaaatgaa gaagctttttgagaAGAGAGcaagagactataactccGAT GATGATGATaatgacgcggagccttcccctgtaaccagag ctaaacccatatcctatggtaaagagaagcccaaatccta tggtaaagagaagcctaaatcatacggcaaagagaaacgt gtatcatattgtaaagagaaggatgattttgaagaggagt gggaggatgatggagaagaggatgacgacgaggaacttga gatatccgaagatgaagatggggaagttcagcctggaatt actaagttcatagatggttgtaacgcattcagattggcgt tcaagaagatactaaagaagtctgcttctgatgatatact gggccctgtcttatcggCACACAagaagcttgttgcagag aagcttgctgaagaagatgtagagcgaaaggttaaggggg aggcaaaaaagga
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ag)3caagagactataactcc(gat)4
PCR product (bp) 292
fwd primer
fwd primer seq agcgcaagaagaaaggaggtaagg
rev primer
rev primer seq gtttcccactcctcttcaaaatcatcc
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 318.1 318.1
MZC-180 (selfed LS2341) 320.5 320.5

Population Linkage Group Position
KL-DH KL05 134.49
KL-DH_2024 KL05 134.48

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain