+Marker Data: es774BM068382S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL09
Marker Type SSR
Map Position 78.71
Annotation
Source Name BM068382
Source Type misc cDNA
Source Sequence aaacaacagcaatggaaatattcatttattattttgaaaa gctgtaaataaagtgaaacccttacaagcagttgctatta caagaaacccttagcaactacagaattacgctacatggaa cagcgaaaacTATATATAgacatcattgactTATATAatc aggattcaaccataccattaagtaacacagaaaaatgaaA TATATggtacatcaaaCTCTCTtgatgattcaactaaacc caaaatattcccaatcaaagaataATATATgcatccaatt tttgttggtcaccatgattttgctgataagtttgtgatca tcaaactctcgcgattccctcagttgaagacaccaagttg acaccatttggttgggtttgtggtttgttggtgacaaaaa agcatgcaccaatgacaatgtaacagagcaggaggactaa tcctttaatatagtgagaggttccatcctgtagagtgaaa gctgtgacaataattgccaaagcaagggaacctgtctcaa gaagattaaaatcaagatccattctcacaccaacaatcca tgctacaatCACACAtaacggaaccacaaacat
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ta)4gacatcattgact(ta)3
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq atacgctacatggaacagcgaaaa
rev primer
rev primer seq gtttgtcaccaacaaaccacaaacc
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
KL-DH KL09 78.71

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain