+Marker Data: es765TC5982S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL10
Marker Type SSR
Map Position 0.0
Annotation
Source Name TC5982
Source Type misc cDNA
Source Sequence gcataacttatcctacctcgaggaggtagactggctggga tacttaattactgtttatcaatgactaaggttttaagaat gcagattcatctcagttagaggagaatatgagattgtaac aatcattattgtgaaaatcatcatagctatttttgttcga agtgagaggaggggttcctggaagagatgcaaatgagtgt ggcagaaaccttggagaccagggtcaatctcaatggggac aaaaacattangtgatttcttcttacttgcctaactgatg gttgcactggtgggaagtattagatacctgnggaatagtc aagatgcgtgcaagcttgcccaagcactgctgttaccaaa ataatttgtaaagcagagtggtatttctcaaaAGAGAGcc AGAGAGAGgtgtaaaagaatagtcgtaagactagtttccc ttgattggttgtgaaaagtga
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ag)3cc(ag)4
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq ataatgagtgtggcagaaaccttg
rev primer
rev primer seq gtttcacttttcacaaccaatcaaggga
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
KL-DH KL10 0.0

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain