+Marker Data: es722CO910566S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL01
Marker Type SSR
Map Position 113.81
Annotation
Source Name CO910566
Source Type misc cDNA
Source Sequence gtccaatttcagatcacaaaaactgtgggatgatcgcctc ggcatggctaaatccttgtcaacaatcttcaaatccacga agccccatatttctatctcaccaaaacccacggattttga atcgttgaagcccattaatctcaaaatccccTCTTCTTCT TCTTCTTCTTCTTCTtcaaatccaatagtaccatcaagtt gcaccaaattgaagaaatcaagaaagtcaaatgcaaattc agagcctgaattacaaaggagcccagcttcagatagtagg aaaaagaggtgtttgtgGTGTGTatacctgatTCTCTCaa caaatccacctattaagacctacgttggtgtcactaccaa ttTCTCTCgacgactgaaagaacataatggcgaaagaaaa gggggtgcaaaggcatctcgctcgggaagaccttggattt gtgcctgccttattcggggatttaagggcagaagtgaagc ttgtgcatttgaatcgaaatggaaacaaatttcaagaaag ctgccgcggaaaaggaagagtactagtgaggagcagaa
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (tct)8
PCR product (bp) 173
fwd primer
fwd primer seq actatctcaccaaaacccacggat
rev primer
rev primer seq gtttgggctcctttgtaattcaggctct
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 177.1 177.1
MZC-180 (selfed LS2341) 167.9 167.9

Population Linkage Group Position
KL-DH KL01 113.81
KL-DH_2024 KL01 113.49

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain