+Marker Data: es737CO909057S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL02
Marker Type SSR
Map Position 51.66
Annotation
Source Name CO909057
Source Type misc cDNA
Source Sequence gcaacccaaaaaacctaaataccatggataacactttccc aacttcacctactcaatggatggatcatgatgaaatgcca tattattaccaacaaactgattttgcagtagaaaatccac atgagtatttttctgattccactttcataaccacaaaaaa tactcaaaacagtattgatcattaTCATCATCATCATCAa gattccgttattactataagtcctgaaaattcttcacaaa tttctggaaataatgatattcatcatgagctaataagccc taaatccagcgtaatgaaaccgattcgaagaaggtctcga gcatccaagaaaactcctataactcgtctgaacgctagca tcgcgaattttcgggcactagtgcaacaacatactggatg tcactctagtccaacattcaaaaatcaaaaaggtccaatt aacctaagttttggaccatcaactGATGATGATcagaatg aatatagttttggaagttattataatcatgaagatcaagc tgagaaatattcaaaggacaatagtttacagcaagaagaa caAGAGAGtggtacttctgcttctgctggttatagtatca att
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (tca)5
PCR product (bp) 280
fwd primer
fwd primer seq acaacttcacctactcaatggatgg
rev primer
rev primer seq gtttgagaccttcttcgaatcggtttca
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 279.8 279.8
MZC-180 (selfed LS2341) 282.4 282.4

Population Linkage Group Position
KL-DH KL02 51.66

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain