+Marker Data: es727TC4381S-2

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL03
Marker Type SSR
Map Position 132.26
Annotation
Source Name TC4381
Source Type misc cDNA
Source Sequence caaaactttttttttccaaatggACACACaatgGAGAGAc aaaaagctatatccagcactaggcattttcaccattttgt tccttttatacttgaacttcaaagacaaccttaatttctc tttcccacaaatctttgtaaaacaaccttacatgggtttt gttggtgttaataaaactagattttacatcaagaatgatg atcaaaagaactcaagaattacatttttcaagaactgtat attaatgggtggaattcttattggttaatggaagaaagtg tttgggaatattcaagatttacggtgtctaagatgttgaa aaaaggaagtgaaatggggttgagtgtttgtaggacttgg ggttttagtgaTGGTGGTGGacctaatgatcttcagctac ttcctggtgtattcaatgaaagagtctttaagggattaga ttacaTTGTTGTTGaggcacgaaagcataacattcgatta atcctcagcctcgtaaacaacttaaaagcttatggtggca ctgctcaATATATtaggtgggcgcaagaagcaggtacaaa cgtatctacatcaagagatgcattctttaccaacccaacg atcaaagcgtactacaagtcttttgtcaaggctgttgtga cgagaaaaaactctataagtggagttaaatattcggaaga accaggcatatttgcgtgggaactcataaatgagcctcgt tgtgagtccagtaaatcagcttctgctctccaggcgtgga taggggagatgtctgaatttgtcaaaagtttggatcagaa gcatcttgtgactgttggactcgaggggttttacggtgtg gaaaaaaccggaggtgttggatcgaacccagggaaatggg ctgcatcacttggagtggacttcattgagaactctgcgat tgacaacatcgactttacttccgttcatgcttacccccac agttggttagatcaaaggtataaatccagacgcgaaagta gattttctatcgcgttggattgattctcacattgatgaag ctgaaaagatccttaagaagccggttcttttcactgaagt tggtttcccttcgagtgtacagaagaacaacggcttatac gacagaaatatttttctgaaaatagtctacgacaagattt acgagtcagcaaagaagaggaaagccggtgcaggagcctt agtttggcaattattggtggaaggaatggaacgatatggt gacaagttctcgtttatagcctggaaccatccctcgacct ataaactgatggtacaacaatcttgctgactactcaatac atctactcaaggtctCACACAaaaaaaactcaataaaaac catccttgtttggctaatgcatcttaaacatgaatgtctt tttattcattcatcttcctcgagtagtcggacattacagg agaaacaatgaaatgtgctttgaccgaccatctttcagaa gttagcaatgatccaaacacgagtttgaagttctggatga gtgtaagaacaagtttttttctttttcttttttcaagtat acatgtgaaatcaaaattgtgttgGTGTGTattatgatct cagttgtacaTATATATATATActacaatagcaatagcaa tgtgagtggtcagttcattttcaatgaaataatcagatat tttcc
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (gt)3attatgatctcagttgtaca(ta)6
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq attgtgctttgaccgaccatcttt
rev primer
rev primer seq gtttgaccactcacattgctattgct
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
KL-DH KL03 132.26

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain