+Marker Data: es711CO907045S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL09
Marker Type SSR
Map Position 78.71
Annotation
Source Name CO907045
Source Type misc cDNA
Source Sequence tttaagttgcaatgaagggtggaaaaggaaaaggggcatt gagaaaagaaacaaggtcagcgctgaagcctgttgaggac ccaaagatggggaagagaaaagccacattgaaagacgaca aaaagaaggtcaagaaggacaaaaaggccaagaaagatcc taataagcctaagaggcctcccagtgcctttttcgtattc ctgtaggggctttttttTATATATATATATATATATATAT ATATATAttattaaattctagattcagtgtcatatctata ggtatgtactgtaatcgacaaatggtcgtgcattctattg cagtgaggaattccggaagacatttaaaaaagagaatccg aatgtcaaggctgtttcagctgtaagcttttgatgattat ttcattagcgttgcttcatttcatagttggttccgagaag ttgatttctacttggcttaatgttatgaataaaggtcggg aaagctggaggagaaaagtggaaatctatgagtgcagctg taagtaattattcatctcctaaaagttggtgatccaagca gccaacttggtgaaatgacccttTATATAtgtcacactgt tatattgttatactagtttaagagtctaatagtatt
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ta)15
PCR product (bp) 187
fwd primer
fwd primer seq actttttcgtattcctgtaggggc
rev primer
rev primer seq gtttcagccttgacattcggattctctt
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 193.9 193.9
MZC-180 (selfed LS2341) 200.8 200.8

Population Linkage Group Position
KL-DH KL09 78.71

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain