+Marker Data: emk04N01

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_12
Marker Type SSR
Map Position 43.5
Annotation
Source Name emk04N01
Source Type genomic
Source Sequence ACAACAGCTATCCAGTAAAGTAGGTATTAATAAGTCGGGA CAAGAGTGTTTAAATGTATAACAGGAAATATAACTATTCA TGACATATATACATATCTTACTCAGGACTCCCAACCACAA ACTAGCTTCCAATATACATGTATTGCAACTCAGTCTAGTG TTAAGAAAAGTCTAGTCTACCTAAAAGTTGAAACCACGTG CTCCAGATTAGTCCATGAAAGTTTTTCCTCCCTAACAACC TCCAAATATCGCTTAGCTATCAATATAAGTCATAATATCA GTGCGGCTATTTTGCCTATAATATCTCAAGAAACAGCGAA GATACGTTAACTATTACTAAAACCTGGAAAAATGGGGTCC ACGCCCAAAATGACAAACCAACCCCTATAAAATGATCTCT ACGTCACCTCGAGCCTATATATAAAAATTGAGCTCAAAAC CAAGCTCAGAACAATCAGAAATAATCCAAACAAAATGATA CAAATACACACACACACATGTGTGTATATATACATACACA CACACACACACACACACACACATATATATATATATATATA TATATATATAACTAGAATGGCAATCTACACATATAAATCT AAACTACATATACAAGGCCAGTATCTGAATACAAAAGACG ACCATCAAAATAGAAGGAGACTGCAGAATGTCCAAAGCTG TTGATGCTCACCAGTGCCTACTGAATCACTTATGAACCCC TAACTCAGCGACTTCAGCTAGAACTTGGACTTGCACTATG AAAAGATGTAGAAAAATAGGGGCGAGTACATGTTATTTCA ATTCAGAGGTGAAATTATTATACCTGGTTTCGAAAA
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ac)6a(tg)3(ta)4cat(ac)13a(ta)14
PCR product (bp) 296
fwd primer emk04N01/U
fwd primer seq. atgatctctacgtcacctcgagcc
rev primer emk04N01/L
rev primer seq. gcatcaacagctttggacattctg
fluor. primer emk04N01/U_PET
dye PET
fluor. Primer seq. PET-atgatctctacgtcacctcgagcc
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 293 293
EPL-1 295 295
LS1151 (S.linneanum) 299 299
LS1934 291 291
LS4021 (S. incanum) 325 325
Nakate Shinkuro 295 295
Senryo 2 293 293
Shironasu 293 293
WCGR112-8 295 295
White Egg 293 293
PI 286106 295 295

Population Linkage Group Position
AL2010 E_12 43.5
ALF2 AL12 51.1
LW2010 E_12 49.0
LWA2010 LWA_12 45.404
LWAE2012 E_12 46.459
LWF2_2022 E_12 53.7
N28F2 E_12 41.7
NAF2 NA12 39.5

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain