+Marker Data: emj04D04

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_11
Marker Type SSR
Map Position 68.6
Annotation
Source Name emj04D04
Source Type genomic
Source Sequence CCTACTCTGTTGCTGCTGAAACTGCCTATCCTAGAAATTT GTTGCTGAACTGAATGACCTAGCCCTCTTAGGCGACCCTC AAGCTAAATGGAATTTCAATTACAATGACCAACTAAATTA CCAAAATTTTGACAAAGTCTCCTCTGTTTTACTGACTACC CACCTGCATATAAAAAATCCTAGCCTACAATACATACATA CATACATATATACATACATATATATATATATATATATATA TATATATACGGGTCGACAAGGTCACCGCTGCGGTTAAACC TTCCAACATATATAACATACTTACATAATATACAGACTGA CGTCTCCCATCCTCACAAGAGTACACAGACCTCTATACGA ATAGACCGAATCATAGGACGGGATTGGGCCATGGCAATAG AATCTGGGAGGGAGGACTAATAATTGTAGAGAAATGTATT TGATGAATTTTTACAATGTTTAAAATAATGA
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ta)3cataca(ta)15
PCR product (bp) 238
fwd primer emj04D04/U
fwd primer seq. aatgacctagccctcttaggcgac
rev primer emj04D04/L
rev primer seq. tatgttggaaggtttaaccgcagc
fluor. primer emj04D04/U_NED
dye NED
fluor. Primer seq. NED-attgacctagccctcttaggcgac
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 239 239
EPL-1 239 239
LS1151 (S.linneanum)
LS1934 247 247
LS4021 (S. incanum) 236 236
Nakate Shinkuro 243 243
Senryo 2 239 239
Shironasu 241 241
WCGR112-8 237 237
White Egg 237 237

Population Linkage Group Position
AL2010 E_11 68.6
ALF2 AL11 79.3
EW2009 LG01 21.4
LW2010 E_11 71.3
LWA2010 LWA_11 69.151
LWAE2012 E_11 68.712
LWF2_2022 E_11 88.1
NAF2 NA11 97.5

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain