+Marker Data: emi05G09

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_08
Marker Type SSR
Map Position 29.6
Annotation
Source Name emi05G09
Source Type genomic
Source Sequence CTAACCACCCTGCACAAAGACAGACCCAGCAAACAGATCA AACACACACACACACACACACACATATATATATATATATA TACGCGGGCCAACAAGGTCACCGTTGCAGTTAAATCGCCT AACAAACACAGCATATGTATATGATATACAGACTGACTAA CATGTCCAACATACCCAGCATAAGTACATACTATACAGAC TGACTGACATAGCCAACACACCCATAGTAGTCCACAGATC TCTAATATGAACAAACTGAATCATAAGACGGGACAGGGCC CCTGTCGTGCCCTCAAATATACATGATACAAAGTGATAAA GTAGTATGTGTACCAAAAGTGGCTCCGAAGCAAAGGAGCC CTCCAAACTACAACCAGGTGTCCTAGGCTAGTGGCCTGCT AATCTATGCATCGGTGCCTGCGAGTATGAAACGCAGCCCC CGAATGAAGGGGGTCAGTACGAGGTACGTACCGAATATGT AAAAGAAGAGTATAAAATGTAAATGAGAGTAATAGTCCAA ACAGAGGTAAGAAAAGGTCAACTCATATGCAAATGCCAAA GGAGTATTTCTTTTGCCTTTCCAAAATGTCGAACTAATGC CTAATGGATCGGAATGATGGCGACCTCCAAG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ac)11a(ta)9
PCR product (bp) 223
fwd primer emi05G09/U
fwd primer seq. ctaaccaccctgcacaaagacaga
rev primer emi05G09/L
rev primer seq. gggtgtgttggctatgtcagtcag
fluor. primer emi05G09/U_VIC
dye VIC
fluor. Primer seq. VIC-ataaccaccctgcacaaagacaga
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 224 224
EPL-1 224 224
LS1151 (S.linneanum) 177 177
LS1934 247 247
LS4021 (S. incanum) 217 217
Nakate Shinkuro 224 224
Senryo 2 224 224
Shironasu 263 263
WCGR112-8 224 224
White Egg 253 253

Population Linkage Group Position
AL2010 E_08 29.6
LW2010 E_08 38.4
LWA2010 LWA_08 32.206
LWAE2012 E_08 33.067
LWF2_2022 E_08 38.1

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain