+Marker Data: emi01G18

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_12
Marker Type SSR
Map Position 44.0
Annotation
Source Name emi01G18
Source Type genomic
Source Sequence CTTCACCGCTGAGATCTGGATGGTATCAATAATACTTAGA TGGAATGATCAACTACCCTGACCTTAACCCTGTGCACGAT CTGCAGGGAGAAAACAAAGTAGGGGTGAGTACACCAAAAT GTACCTAGTAGGTTCAACTGACTGGGTAAGAGAGATCGAA TAAGCATACAATAATGAAGAAACCTAGGCACCTACAACAA GTTGTAAGTGCCTAATATAAACACACACACACACACACAC ACACACACATATATATATATATACACACACATATATATAC ACACACACATATATGAGAGCAATATAAGATAACAACAATA ATTAATGATATAACACACAGTTAAATATGAACGTGGGGCA TGGAAGTCTCATAGAACTATAAGTTGGCATCTCTCAACTT GTCACCTCAGCATGTCACGGATGTTACAATACCTCAGCGT GGTCAAGGGTGTTGCAATACCTCATTTACCACCTTAGCGT GGTCAAGGGTGTTATGCTACCTCAGTGTTAGAACCCGTAT TTCATGCATGGGAACAGTTACGAAAATTTGGGATCAAAGT GGTATTATTAGAAAGTTTAGAACTAAAGTGGCATTATTGA AAAGTTTGGGACCAAAGTAGAGTTTTTGAAAGTTGGAAAT CTAGAGGTGATAAGGTGAGGCCCATACAACTTTGGTGCCA CACTTTAATTGTACCAATTGTGGTGTGGACCAACACTTGG CAAGTCTTGAAATATCTATATATGTATATATTTGCAAGAT AATCTCTACACTTTCTTAACATTTCCAACACTTAGCCAAA ACTAGAAAAACATAGAACAAAGTTGAAAACCAAGACCAAA G
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ac)14a(ta)6t(ac)4a(ta)3t(ac)5(at)3
PCR product (bp) 300
fwd primer emi01G18/U
fwd primer seq. cgatctgcagggagaaaacaaagt
rev primer emi01G18/L
rev primer seq. ttctatgagacttccatgccccac
fluor. primer emi01G18/U_VIC
dye VIC
fluor. Primer seq. VIC-agatctgcagggagaaaacaaagt
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 295 295
EPL-1 297 297
LS1151 (S.linneanum) 318 318
LS1934 298 298
LS4021 (S. incanum) 281 281
Nakate Shinkuro 298 298
Senryo 2 298 298
Shironasu 298 298
WCGR112-8 297 297
White Egg 296 296

Population Linkage Group Position
AL2010 E_12 44.0
LWA2010 LWA_12 45.972
LWAE2012 E_12 46.948

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain