+Marker Data: emh11B19

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_09
Marker Type SSR
Map Position 52.0
Annotation
Source Name emh11B19
Source Type genomic
Source Sequence ACCTTGAAATCCATCACAAAAGCTCATAATAGTTCATAGT TTTATAGTTCAAAATATGCATAATCTCAATACACAAAATC AATTCATGAAGTAAGCTTGAAATAGACATTCCTACATGAT CAATCAATACTTTATAAAATCCCAACATAATTGTAATACA TCATCATAAAGGAAAAATATGTATTTTAGACTTTTTTATT TATCCTTCTTGTGTTTAAAAAGAAAAAGAAAAAATATGTC TTTTAGCTTTAGCCCATCTACCGGTAAAAAAAGGAGGTTG TTTGTTGAATCTTCAGCTTATACTCCCACTTAATTTGATA ACGAGTATAAACAAGAGCCAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGCTAGCAATTGTATCACAGC AACCAGGAACAGTGACCAAGAGGAGAAAAAAAATCAAAAG ATGTAAGTTCTAACTAAGGAGAGGAGCAAGGAAGGTAAGT CCTAAACCTAGTTGTAAACTTAATTTGTTTATTTCATAGC TATAGAATTGAGGTTAAGAGTTTAAGAAATCTCCATGGGT TAGAAGAAATAGAGAACAATTTGAAATTTGAGAAGATAAT CCTTTGAATTCTCTTTAAATTAGATGAATGAATGATATGA ATAGGAGAAGTTGATGAATTAGGAATTGTGAAAGTGGTGT AGTCCATATAAAAATCTCCAGAAGTGACTATTAAAAGGAC AACCTGGGAAGCTAGGGTTCGGCATCTTAGAAAAAAAGAT CGTAATCATCACAAACAGTGATTCACTCTAGTTTAGGGCT GATTAATTGATTCTTGCATAAGTTTAGACAAAGAATTGAG TAAATAATTATAAAAATATGCCAAAACGGATGGATTAAGA ACTAGTTGAATTATACATGGTTTGGATATTACATTATATG TCATTAAATGGATAGGAAATAGAAAAAAAAAATCCTAAAA GGGATTGGGAATTTCTAAAGTTAGTATGAACTTATCTTGA ACAAAGAAAGTAACATGAGATTTTATTATATGAAAATAGA TTGACCAAAGGAAGTATTACAGATTGCTTAAGATGACAAG TTTGGT
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)21
PCR product (bp) 187
fwd primer emh11B19/U
fwd primer seq. tcttttagctttagcccatctaccg
rev primer emh11B19/L
rev primer seq. ctcctcttggtcactgttcctggt
fluor. primer emh11B19/U_PET
dye PET
fluor. Primer seq. PET-acttttagctttagcccatctaccg
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 189 189
EPL-1 189 189
LS1151 (S.linneanum) 185 185
LS1934 189 191
LS4021 (S. incanum) 196 196
Nakate Shinkuro 187 187
Senryo 2 187 189
Shironasu 189 189
WCGR112-8 189 189
White Egg 189 189

Population Linkage Group Position
AL2010 E_09 52.0
ALF2 AL09 69.6
LW2010 E_09 58.8
LWA2010 LWA_09 57.76
LWAE2012 E_09 42.126
LWF2_2022 E_09 65.8
NAF2 NA09 54.4

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain