+Marker Data: emh04B05

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_07
Marker Type SSR
Map Position 14.3
Annotation
Source Name emh04B05
Source Type genomic
Source Sequence AGATTAATGGGATTTTAGTTTGGGACCATCATAGAAACTC AAGGTAATGGTTATACATTTACCCATGAAAAGTATACATG ATTGTATTCAAAGTTTAGCCATTAAAGTAAGGAATTTGAT GGTGGAATTTGGGAGTTTTTGGTCAAAGATCAAGAAATGA TAAATTGATGATGAGTTGATAAACAAATTCAAAATAAAAA ATTAATAACAGATTTGGACTCGTGGGGCAATGGATAAACT GCATATGAGTTTTGTTCCAATGATTGACCCATGTGGGCTC GTGGTTGACATTTTTGTTGACTTTAACCTAGATCGCATAT TAAAATATAGAATTCAGTCAAGTATATTTTTTTAATAGAG TTGACCCCTTGGGAAGGCTCCGCAGGTGGAAAAGAGATAC AACCTGAAACAAAAAGGAAAAAACAAGTGTCCCAAAGAGC AAATGAATTCAATTGCTCTTGAATTGATCCCTCGAGAACC CTAAGACTTCTTACTGAGAAAAAGAGAGAGAGAGAGAGAG AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACAGACAGACAGAGAGGA GAGAGGAGAGTTATTGACTTGTAATCACCAAAACAAAATG CTTACAGTTGCTATAGATTTCATCTATGTGCTGAATGACA CAGGAAAGGGCAAGTAAGTTACAATTAACTTTAGGAAAGG CCAACTAG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)20acagacagac(ag)3g(ag)3
PCR product (bp) 195
fwd primer emh04B05/U
fwd primer seq. gctcttgaattgatccctcgagaa
rev primer emh04B05/L
rev primer seq. cctttcctgtgtcattcagcacat
fluor. primer emh04B05/U_FAM
dye FAM
fluor. Primer seq. FAM-actcttgaattgatccctcgagaa
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 193 193
EPL-1 193 193
LS1151 (S.linneanum) 197 197
LS1934 208 208
LS4021 (S. incanum) 170 170
Nakate Shinkuro 193 193
Senryo 2 193 193
Shironasu 208 208
WCGR112-8 193 193
White Egg 212 212

Population Linkage Group Position
AL2010 E_07 14.3
LW2010 E_07 37.0
LWA2010 LWA_07 37.684
LWAE2012 E_07 31.567
LWF2_2022 E_07 40.4

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain