+Marker Data: emh03H10

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_01
Marker Type SSR
Map Position 51.1
Annotation
Source Name emh03H10
Source Type genomic
Source Sequence TGGCCTTGCTAGCAGAAGCCTTACCGGGTTTACTCGGTTT GCGGTTTGGTTTGGTTTGGTTCTGTTCACCAATTATCTAG CAAGAGAGATTGAGAGAGATGAGAGAGACGAGCGAGACCA AGAGAGGGAGGAGAGTGAGAGAGGGCAGAGAGACGAATTG TATATTTATATCTGATGAATTAACTATGTATATCTATTAA AATAATTATGTATATGCAGCTGGTATACCTATGTAATTAT ATTTGTGACAAGATACGTAGTTGTATATTTTTTTTTCTTT TATAAAGAGACTACTAGACCTGTAAAAAAAAGAAAATGAA AGCCACAGAACTCAAAGTACGAAAGTTAAAGTAATGTGTA TCAACTAAATGACTAAATTGCCCTCACTTTTCAATTTAAA GACAAATAACAGGCATGTTGAAAGTGCCTCTTAAGAGAAA AGAGAAAAGAAAAACGTTGAATT
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)3attg(ag)3atg(ag)3acgagcgagacca(ag)3ggaggagagtg(ag)3ggc(ag)3
PCR product (bp) 299
fwd primer emh03H10/U
fwd primer seq. ggtttggtttggtttggttctgtt
rev primer emh03H10/L
rev primer seq. cgtactttgagttctgtggctttca
fluor. primer emh03H10/U_PET
dye PET
fluor. Primer seq. PET-agtttggtttggtttggttctgtt
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 299 299
EPL-1 299 299
LS1151 (S.linneanum)
LS1934 336 336
LS4021 (S. incanum) 310 310
Nakate Shinkuro 299 299
Senryo 2 299 299
Shironasu 315 315
WCGR112-8 299 299
White Egg 299 299

Population Linkage Group Position
AL2010 E_01 51.1
LWA2010 LWA_01 42.983
LWAE2012 E_01 46.907

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain