+Marker Data: emh02E08

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_02
Marker Type SSR
Map Position 68.0
Annotation
Source Name emh02E08
Source Type genomic
Source Sequence TCCAAAGGGCATCGGCGTTCAGCAGAGAAGAAATTAAGTG ATAGAATTTGGGATGAATTGGTGAGTGATGATGAAGAGGA GGAGAGTGAAGAGGAAGAGGAAGAGGAAGAGGAAGAAGAA GAGGAAGAGGAAGAGTGAAGAGGAAGGTGAAAAGGATGAA GAGTATTTTCCAGGATCCTTAACAAACTTTCAGATGCCAC TTAAGGAAGCATTGAATAATTTAAGAACTTCCACCAAGGG AAAAGTTCTTAGAAATGCATCTATGAGAAATAAAGGGAAT GATGAAGAGAAAGATGAGCCTTCCCAGTGCAAGGACAGGC TCAAAGTATCTCCCTCCACAAAAAGCGTTCTTCCGAGAGG AAATTCTCAGACAAAGAGGATGCCTGATAAAGTAAATCTA GGACTACGTGCAGGAACTTCAAGCAAGAAGATAACTCCTA AAGGAGATAGTACAATGAACAAGGTGGAATTTGGAAGTGA AGAAAAGCGGGGCATGTGCAAGAAAAAACCAAGTTTATCC AAGGGTGGGAAAAAAATGCCAGGGACTCGTATTCAATGCT CAGAGAATAAGAGGCGGGTGCCTTCTATATTAAATGGAGA ACAATGTCTGGGAATGCCAAGCAAGAAGAAGATTCCTCAA GGAGAGAGTACAATGGAGGTGGATGAAAGTGAAGACGAAT GGACTGTGTGCAAGGAAAAGCCAAGCTGTGGATATCATCA ACCCATATAATCTATGCTGTGCGCTAAATTGACCGGGAG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (tga)3a(gag)3agtgaagaggaagaggaagaggaagag(gaa)3
PCR product (bp) 199
fwd primer emh02E08/U
fwd primer seq. cggcgttcagcagagaagaaatta
rev primer emh02E08/L
rev primer seq. tgcttccttaagtggcatctgaaa
fluor. primer emh02E08/U_VIC
dye VIC
fluor. Primer seq. VIC-aggcgttcagcagagaagaaatta
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 216 216
EPL-1 199 199
LS1151 (S.linneanum) 199 199
LS1934 205 205
LS4021 (S. incanum) 205 205
Nakate Shinkuro 199 199
Senryo 2 199 199
Shironasu 199 199
WCGR112-8 216 216
White Egg 199 199

Population Linkage Group Position
AL2010 E_02 68.0
ALF2 AL02 71.7
EW2009 LG08 62.0
LW2010 E_02 48.4
LWA2010 LWA_02 51.384
LWAE2012 E_02 51.777
LWF2_2022 E_02 78.9
NAF2 NA02.2 2.5

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain