+Marker Data: emg21H04

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_09
Marker Type SSR
Map Position 42.4
Annotation
Source Name emg21H04
Source Type genomic
Source Sequence CCTCCTTGGGTCCCTGCATGTGATTATCAGATGACACTAT TAATGAAGCAAAATAATTTAATTGGCTTCTCAGAAGTAGA TTATTTTCAGTCAACAAAATAATTGCTCAATGTTGGATTG TAATCGTCGTGTAAACCAATTTTTCGAGGAGAAATGCAGA AGACAGCCAAAGTAGAGTCTTAGAGGTTTCCCTCTTGCAA GTTATACTTGCTATAGCAGTTTTGAGTCACATCTAACAAG TAAAAACTAGATGGGAAATGGAGAATTTCTCCAAAAACTA ACAAGTAAAAATGTATGTTGCAACAAACTACCTGATAAAG CGACCTGGTTCAAAGCCAGGAACATCTGGTGGACCATATG GATCAAAACGGGCACCAGGTGGAACGCCCCTGTATGAAGA TGAAATAGAATCAATGTTATCTTTGCAACAGAAGAGGGCG GAGAGAGAGAGAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG AGAGAGAGACGTACGGCAGCCCTCCAGGTAAACGAGGATC CCCACCCATTCCACCAAAAAACCGAGGGTCATTAGG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)5a(ag)18
PCR product (bp) 211
fwd primer emg21H04/U
fwd primer seq. acctgataaagcgacctggttcaa
rev primer emg21H04/L
rev primer seq. gatcctcgtttacctggagggct
fluor. primer emg21H04/U_VIC
dye VIC
fluor. Primer seq. VIC-acctgataaagcgacctggttcaa
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 211 211
EPL-1 213 213
LS1151 (S.linneanum) 210 210
LS1934 202 213
LS4021 (S. incanum) 207 207
Nakate Shinkuro 202 202
Senryo 2 202 213
Shironasu 213 213
WCGR112-8 213 213
White Egg 213 213
PI 286106 212 212

Population Linkage Group Position
AL2010 E_09 42.4
ALF2 AL09 50.4
LWA2010 LWA_09 47.812
LWAE2012 E_09 33.653
N28F2 E_09 36.2
NAF2 NA09 45.2

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain