+Marker Data: emg01L21

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_02
Marker Type SSR
Map Position 0.7
Annotation
Source Name emg01L21
Source Type genomic
Source Sequence NNGGGGGAAGAAGAGGAATCAAAATCAGAATCGGAATCTT GTTCTGAGAAAGGGTATGTTGCAGGGGAATCTGGCCTGGT TGCTTCTCATAGAATGCTTAAGGTAGTTGAATAATATGAA TAAAAGAAAAAGCTAATCCAAAAGTAAAAAATAAAAGTAA TAATAAAAGGTACGGAGTTAAGAACTAACCTGATCACTTT TAAATCAAATGCTTAAAATATATCATGCAACATAGGAAGT TAAATAGCTCGACAACACACAAAGTTAAAACTGTGTGTGT GTCTGTGTGAGAGAGAGAGAGAGAGAGCGAGAGAGAACGA GAGAGAGAGAGTGGGATCAGTATATGGCGAAACTAAAAAA GGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ac)3aaagttaaaac(tg)5tc(tg)3(ag)9cg(ag)3aacg(ag)6
PCR product (bp) 289
fwd primer emg01L21/U
fwd primer seq. atctggcctggttgcttctcatag
rev primer emg01L21/L
rev primer seq. tttagtttcgccatatactgatccc
fluor. primer emg01L21/U_PET
dye PET
fluor. Primer seq. PET-atctggcctggttgcttctcatag
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 287 287
EPL-1 287 287
LS1151 (S.linneanum) 301 301
LS1934 281 281
LS4021 (S. incanum) 288 305
Nakate Shinkuro 287 287
Senryo 2 287 287
Shironasu 287 287
WCGR112-8 289 289
White Egg 287 287

Population Linkage Group Position
AL2010 E_02 0.7
EW2009 LG08 5.5
LW2010 E_02 1.7
LWA2010 LWA_02 1.585
LWAE2012 E_02 2.613
LWF2_2022 E_02 14.9

DB Program Definition E-Value
TomatoBAC_end BLASTN SL_MboI0125M10_T7_193352 Chromat_file:SL_MboI_125_M10-T7 SGN_GSS_ID:210178 (vector and quality trimmed) 1e-19
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0076J05_T7_17721 Chromat_file:LE_HBa_076_J05-T7 SGN_GSS_ID:17721 (vector and quality trimmed) 1e-19
TomatoBAC_end BLASTN SL_EcoRI0105B06_T7_315311 Chromat_file:SL_EcoRI_105_B06-T7 SGN_GSS_ID:332137 (vector and quality trimmed) 3e-17

EST Name Species Strain