+Marker Data: emg01B17

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_06
Marker Type SSR
Map Position 57.0
Annotation
Source Name emg01B17
Source Type genomic
Source Sequence TATTCCTAAGACAGCATTCAGGACCCGGTATGGGCATTAT GAATTCCGGGTTATGTCATTTGGGTTAACCAATGCTCCGG CAGTATTTATGGACCTTATGAACCGGGTATTTAAACCATT TCTGGATGTATTCGTCATTGTATTCATTGATGACATTTTG ATTTATTCTCGATCAGAGCAGGAGCAAGCAGATCATTTGC GCCGGGTACTCGGTGTTTTGCGCCATCAGAAGCTTTATGC TAAATTTTCTAAATGTGAGTTCTGGTTGTCTTCTGTTGCT TTCTTAGGCCTTGGAGGACAATGGGACTTGGAAGATAGTT AGACTGCCAAAAGGGAAGAACATTGTAGGGTGCAAATAGG TGTACAAAATCAAATACAAAGCTGATGGAGAAGTGGATAA TTCAAAGCCAGGTTGGTGGCTAAAGGCTATAACCAAACTG AAGGTATAGATTACCAGGAGACCTTCTCTCCAGTGGTAAA AATGAACACTGTTAGAACATTCCTAGCAATAGCTGCTTCT CAAAAATGGAATTTCTTCCTCCCTTTATCTTCTTTTCATT CGTTGTCCTCCTCATAGTGAGACTGCAAATATTTGGAGCT TTGAAAATGGCGAAAGGGAAGAAAGAGCTGCTAGCGTCAG CACCATGGAGGGTAGACCAAGAACAAGACGAAAAATTCAA AGACGCAAGGCTCAAAGTCACAAGTCAACCAGGTAAAACA CCCACTATGCACGTTCCTGGTAAAAAAAGCGTGAATTCCA AAGGCAATGAAGCAGATGATTCTCTTGAAATTGATCCTGA ACTTCGTTACAGCTTCCAACGTAACTTCCAGGTCCCTCTC TCTACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT CTCTCTCTCTCTCCCCGTCTTTGTTATTTGTAGATGTTAG GGGCAGAGCCAGGTAGGG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (tc)3tac(tc)24
PCR product (bp) 246
fwd primer emg01B17/U
fwd primer seq. gcaaggctcaaagtcacaagtcaa
rev primer emg01B17/L
rev primer seq. ggctctgcccctaacatctacaaa
fluor. primer emg01B17/U_FAM
dye FAM
fluor. Primer seq. FAM-acaaggctcaaagtcacaagtcaa
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 257 257
EPL-1 251 251
LS1151 (S.linneanum) 211 211
LS1934 227 227
LS4021 (S. incanum) 279 279
Nakate Shinkuro 251 251
Senryo 2 251 255
Shironasu 227 227
WCGR112-8 257 257
White Egg 227 227
PI 286106 254 254

Population Linkage Group Position
AL2010 E_06 57.0
ALF2 AL06 62.3
EW2009 LG04 26.1
LW2010 E_06 60.9
LWA2010 LWA_06 59.643
LWAE2012 E_06 65.708
LWF2_2022 E_06 75.8
N28F2 E_06 91.5
NAF2 NA06 71.1

DB Program Definition E-Value
TomatoBAC_end BLASTN SL_MboI0086A10_SP6_165218 Chromat_file:SL_MboI_86_A10-SP6 SGN_GSS_ID:182044 (vector and quality trimmed) 1e-14
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0053F05_T7_43641 Chromat_file:LE_HBa_053_F05-T7 SGN_GSS_ID:43641 (vector and quality trimmed) 1e-14
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0112F08_T7_36735 Chromat_file:LE_HBa_112_F08-T7 SGN_GSS_ID:36735 (vector and quality trimmed) 1e-14
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0086D12_SP6_23590 Chromat_file:LE_HBa_086_D12-SP6 SGN_GSS_ID:23590 (vector and quality trimmed) 1e-14
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0009G22_T7_4171 Chromat_file:LE_HBa_009_G22-T7 SGN_GSS_ID:4171 (vector and quality trimmed) 1e-14

EST Name Species Strain