+Marker Data: eme25D01

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_09
Marker Type SSR
Map Position 119.0
Annotation
Source Name eme25D01
Source Type genomic
Source Sequence CCTGCGCATAGTGCAAGATTTAATGCACCCGGCTGCCCTT TTTAAGTTCGAATACACTCAAAAGTTTTACAAGGTATGGT GGACTTGCATCTTATATTAGTTCATAAGTTAGTGGGAGGG GGAACATCATTAAGTAGGCATATTTAAAAACTACTTATCA AAAAGAGAGGTAGCGTCGCCAAAACAGTCCTAAAAAGGCA GGGTCTTGCAAAACATGACGACAGAAAAGGTAAGAATATG ATTCCGAAAAGAGAGGAAAAACTTCCACCTAGCATGAGGT AGCTACTTAAGTCCCAACCAAAATCGTAGAGGCTCTAATA TCATTTGAAAAGAGAATTTTTTAAACACACACACACACAC ACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGAAAATCTAATGAAAATT GGCGAAACAAACAAGAAAACTACATGTTAAGCTACACAAA GTGAAGGAAAGTTTTTTAATTCTTTAGAATTTCGAAATTA CTATCACACAAGAATTAAGAATGTCATTAAGAATATTCTT AGTGATTGTATTAAATTTTCTACTTGGTTTGTTGTGTCAC TATCACACTCCACATCCTTCAGTGAATGTCAGAGGCGATG GCAAAAACTGATCCGAGCAATCACCGGTGCATAAATAAGC AGGATTTATTCCACATATAATCCTAAAAGGATTTGCACGG G
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ac)9(ag)9
PCR product (bp) 297
fwd primer eme25D01/U
fwd primer seq. agtcccaaccaaaatcgtagaggc
rev primer eme25D01/L
rev primer seq. ttcactgaaggatgtggagtgtga
fluor. primer eme25D01/U_PET
dye PET
fluor. Primer seq. PET-agtcccaaccaaaatcgtagaggc
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 311 311
EPL-1 298 298
LS1151 (S.linneanum) 317 317
LS1934 298 298
LS4021 (S. incanum) 337 337
Nakate Shinkuro 307 307
Senryo 2 298 298
Shironasu 315 315
WCGR112-8 307 307
White Egg 322 322
PI 286106 315 315

Population Linkage Group Position
AL2010 E_09 119.0
EW2009 LG06 0.5
LW2010 E_09 111.2
LWA2010 LWA_09 116.081
LWAE2012 E_09 100.144
LWF2_2022 E_09 128.6
N28F2 E_09 112.0

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain