+Marker Data: eme11F10

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_10
Marker Type SSR
Map Position 43.5
Annotation
Source Name eme11F10
Source Type genomic
Source Sequence AGTTCAACCACGATAAACTGATAATCACGGACAACAGTAA TCCTTAGCCTCTAACTCCATAATAATGGGAGATGTCAAAA ATCAGATTTCGACAAGCAGGCTACTCCACCACCACCACCA CCCCCACCTATGCACCCCCAAAAAAGAGAGAGAGCGAGAG AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG AGAGAGAGAAACTGAGAGATTTTATATTGGCAATATGGAG ATATTTTAGATGCTAAAAGACAATTTAAATGACAATACAG AAAAAGAGATGCCAGGAGTCAAAAAGAAGTTGAAATATCA AGAAGTCATCTTCTCAATCTAGCAATTTCAGAATTACACT CGGGAGAGTAATTAGAAAAACTAGAAGCAAAGGGCAGATT TTCTCAACTAAATCACACCACATTGTTGGTGCTCAGAATT GAAGATTTGCCAAGTAGAACCAACACTAACAACATCCAAT AGTATATCAAACCTTTAAGGTTGAAATTATCAAAAGATTG CGTACCAAGAAACTCTGCAGCATCATTTGGCAAATTCATT ACTACTTGAGTAATTGG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)5c(ga)27aact(ga)3
PCR product (bp)
fwd primer eme11F10/U
fwd primer seq. atttcgacaagcaggctactccac
rev primer eme11F10/L
rev primer seq. tcaacttctttttgactcctggca
fluor. primer eme11F10/U_FAM
dye FAM
fluor. Primer seq. FAM-ATTTCGACAAGCAGGCTACTCCAC
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 225 225
EPL-1 227 227
LS1151 (S.linneanum) 207 207
LS1934 229 229
LS4021 (S. incanum) 215 215
Nakate Shinkuro 229 229
Senryo 2 227 229
Shironasu 227 227
WCGR112-8 227 227
White Egg 229 229

Population Linkage Group Position
AL2010 E_10 43.5
ALF2 AL10 39.3
LW2010 E_10 41.4
LWA2010 LWA_10 42.163
LWAE2012 E_10 47.134
LWF2_2022 E_10 42.0
N28F2 E_10 18.8
NAF2 NA10 32.9

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain