+Marker Data: eme11C02

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_02
Marker Type SSR
Map Position 0.0
Annotation
Source Name eme11C02
Source Type genomic
Source Sequence CCACAAATGGGAGAATTTGTACCTATATTAAATTTTAGAG GACATGCAAAAAGCGATAATAGATGTCGTCGTTAAAAAGA GAGAAAGTATAAAAAAAAACAATTGAAATAAGAAAAGATG CAATTTGAGAAATTAAAAAAAAATAAAGAGAGAGAGAAAG AAATAAAAATAAGAAAAGAGTAATTTTTGTAAAAAGAGAA AGTATGAAAAAAAATAATTGAAATAAGAAAAGATACAATT TGAAAAATAAAAAAAATTAAAGAGAGAGAGAAAAAGAGAG AGAGAGAGAGAGAGGGCATGGAAAAAATGAAAATAAGAAA AGAGCAATTTTCGTAAAATGAGAAAGTATGAAAAAATAAT TGAAATAAGAAAAGATACAATGAAAAATCAAAAAAGAGAG AAAGAGAGTGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGCGCA TGGAAAAAAATTAAAATAAGGAAATTGCTAGCGAGTATTG AAGTCGCTAGAAGCGACAAGCGACACATGCTCGCCTCTAA CATCAAGGT
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)3aa(ag)3t(ga)13
PCR product (bp)
fwd primer eme11C02/U
fwd primer seq. gagagagagagagagggcatggaa
rev primer eme11C02/L
rev primer seq. ttgatgttagaggcgagcatgtgt
fluor. primer eme11C02/U_VIC
dye VIC
fluor. Primer seq. VIC-ACGAGAGAGAGAGAGAGGGCATGGAA
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 249 249
EPL-1 248 248
LS1151 (S.linneanum) 237 237
LS1934 247 247
LS4021 (S. incanum) 234 234
Nakate Shinkuro 251 251
Senryo 2 249 249
Shironasu 246 249
White Egg 248 248
PI 286106 248 248

Population Linkage Group Position
AL2010 E_02 0.0
ALF2 AL02 0.0
EW2009 LG08 6.0
LWA2010 LWA_02 0.789
LWAE2012 E_02 1.271
N28F2 E_02 0.0

DB Program Definition E-Value
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0231G11_SP6_407169 Chromat_file:LE_HBa_231_G11-SP6 SGN_GSS_ID:424363 (vector and quality trimmed) 2e-23
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0246N22_T7_406203 Chromat_file:LE_HBa_246_N22-T7 SGN_GSS_ID:423397 (vector and quality trimmed) 2e-23
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0246E13_SP6_405333 Chromat_file:LE_HBa_246_E13-SP6 SGN_GSS_ID:422527 (vector and quality trimmed) 2e-23
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0241K20_SP6_402875 Chromat_file:LE_HBa_241_K20-SP6 SGN_GSS_ID:420069 (vector and quality trimmed) 2e-23
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0241C06_SP6_402042 Chromat_file:LE_HBa_241_C06-SP6 SGN_GSS_ID:419236 (vector and quality trimmed) 2e-23

EST Name Species Strain