+Marker Data: eme10H05

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_01
Marker Type SSR
Map Position 123.4
Annotation
Source Name eme10H05
Source Type genomic
Source Sequence CCCAAGTACAAGACGAAAGTGTGCAGACCAGAACCTTTAA GAACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACAA AGATGAATGAGGAATAACAAAAATATAATTGAGAGTAAAA TAAATCGCAACTGTAATTACCACCAATGTCACTTCCAGAA AATTCTATAAATAATAAAACTTTCAAAAACCAGCAATAGA GTAGTAATATTCTGTTGAGAAAGATTAGGTTAAGGGACCA GAACCAAAATGATTTAAAAGCTAAACTGCACGGACTCTTC ACTTTCAATGCCGCACCCGTGTTAGATTCTTCGAAAATAC ACTACTTTGGGCGAATCCGACACGCACCCACACTTTTAAA GAGTCCGAGCAACATAGCTTAAAAGTGCAAATATGATCTC TCTAATAAAGAAAGCTCATCCAAAATTATTCTAATATAAT GATCCTTATTCTGCACCAAACATGATTTCAACGGAGAAAA CACCCAAACAGTAAATTCAGTTAAGATGCTTGCTTAGTAT CTTGCCTCAAATAGTCAGAATATGAGTGTCCTGCCTCATG ACTGAATGTGATAACATTTTGATTATCATGCAAAACATTC ACCAGA
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)16
PCR product (bp)
fwd primer eme10H05/U
fwd primer seq. acaagacgaaagtgtgcagaccag
rev primer eme10H05/L
rev primer seq. ttgaaagtgaagagtccgtgcagt
fluor. primer eme10H05/U_NED
dye NED
fluor. Primer seq. NED-ACAAGACGAAAGTGTGCAGACCAG
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 283 283
EPL-1 279 279
LS1151 (S.linneanum) 257 257
LS1934 279 279
LS4021 (S. incanum) 267 267
Nakate Shinkuro 279 279
Senryo 2 279 279
Shironasu 284 284
WCGR112-8 283 283
White Egg 284 284

Population Linkage Group Position
AL2010 E_01 123.4
ALF2 AL01 109.9
EW2009 LG03 35.3
LW2010 E_01 129.0
LWA2010 LWA_01 106.369
LWAE2012 E_01 107.07
LWF2_2022 E_01 58.0
NAF2 NA01 99.9

DB Program Definition E-Value
TomatoBAC_end BLASTN SL_EcoRI0127P18_SP6_332902 Chromat_file:SL_EcoRI_127_P18-SP6 SGN_GSS_ID:349728 (vector and quality trimmed) 7e-24
TomatoBAC_end BLASTN SL_EcoRI0004J02_SP6_288967 Chromat_file:SL_EcoRI_004_J02-SP6 SGN_GSS_ID:305793 (vector and quality trimmed) 7e-24
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0135L12_SP6_61606 Chromat_file:LE_HBa_135_L12-SP6 SGN_GSS_ID:61606 (vector and quality trimmed) 7e-24
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0005F04_SP6_1782 Chromat_file:LE_HBa_005_F04-SP6 SGN_GSS_ID:1782 (vector and quality trimmed) 7e-24
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0097I09_T7_29969 Chromat_file:LE_HBa_097_I09-T7 SGN_GSS_ID:29969 (vector and quality trimmed) 2e-21

EST Name Species Strain