+Marker Data: eme08B05

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_09
Marker Type SSR
Map Position 42.4
Annotation
Source Name eme08B05
Source Type genomic
Source Sequence AACAAAATAATTGCTCAATGTTGGATTGTAATCGTCGTGT AAACCAATTTTTCGAGGAGAAATGCAGAAGACAGCCAAAG TAGAGTCTTAGAGGTTTCCCTCTTGCAAGTTATACTTGCT ATAGCAGTTTTGAGTCACATCTAACAAGTAAAAACTAGAT GGGAAATGGAGAATTTCTCCAAAAACTAACAAGTAAAAAT GTATGTTGCAACAAACTACCTGATAAAGCGACCTGGTTCA AAGCCAGGAACATCTGGTGGACCATATGGATCAAAACGGG CACCAGGTGGAACGCCCCTGTATAAAGATGAAATAGAATC AATGTTATCTTTGCAACAGAAGAGGGCGGAGAGAGAGAGA AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACGTACGG CAGCCCTCCAGGTAAACGAGGATCCCCACCCATTCCACCA AAAAACCGAGGGTCATTAGG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)5a(ag)16
PCR product (bp)
fwd primer eme08B05/U
fwd primer seq. acctgataaagcgacctggttcaa
rev primer eme08B05/L
rev primer seq. gatcctcgtttacctggagggct
fluor. primer eme08B05/U_FAM
dye FAM
fluor. Primer seq. FAM-ACGGTGGAACGCCCCTGTATAAAGAT
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 149 149
EPL-1 151 151
LS1151 (S.linneanum) 148 148
LS1934 151 151
LS4021 (S. incanum) 145 145
Nakate Shinkuro 139 139
Senryo 2 151 151
Shironasu 151 151
WCGR112-8 151 151
White Egg 151 151
PI 286106 149 149

Population Linkage Group Position
AL2010 E_09 42.4
LWA2010 LWA_09 47.812
LWAE2012 E_09 33.653
N28F2 E_09 36.2

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain