+Marker Data: eme07H07

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_06
Marker Type SSR
Map Position 65.2
Annotation
Source Name eme07H07
Source Type genomic
Source Sequence CCAGGACTAATGTAATCCAGTAGGTCTGACACACTACATA AGAAAGTAAAGAGTTTTGGTTCCTTAGATGCAAGCAGATA GCTCAAGCCCTAGTAACACCAATTCAAAAAAATATCAATA CCTGAGATGACCTTTGCAAGCAATGGACGCATCTAGTCTC GGAGCTCCTGTTCTTGCAGCTTCTTGTTGCTCTAAGGCTT TCGATTCAAAGTATTCAAGCCATGCAGCAGCATCCTACAT ATATATTGCATGTGAAATCTCCAACTTTAAAATACAGCAA CAGATAGGTGGTTTATTAAGAAGACCCAAGTCATTTATTA TCTTCTATTAAGGAGGACCCCTCATTGTTACTGGGAAATG CCCAATGTATAACAAAAATAAAAGGCGTATGTCATTTGCT GAATACATTTTCTTTTTTTTTAAAAAAAAGCGCCACGATG CAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACAGAGA GACAGAGACAGAGACAGAGACAGAGACAGAGAGTTATCCG CAGCGTCATAATATTTTAACTGTTGAAGCATTCGGGAAAA GAATGAGATATGAAATACACTGTTGAACCATCGTGGTAAA TTAATAAAGACGGAAATCAGGCATTAGATTTGTACACACC TGAGTACGGAGATCATCTGCTCCTAATTTTGCTTGAAGAA TCTGCAATGTAGTCTGCTCATGTTGCACACTCAGTGAATA TGCTTCCATGAGAGAAAGAG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)6g(ga)10c(ag)3
PCR product (bp)
fwd primer eme07H07/U
fwd primer seq. ttgttactgggaaatgcccaatgt
rev primer eme07H07/L
rev primer seq. cattcttttcccgaatgcttcaac
fluor. primer eme07H07/U_NED
dye NED
fluor. Primer seq. NED-ATTGTTACTGGGAAATGCCCAATGT
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 235 235
EPL-1 226 226
LS1151 (S.linneanum) 222 222
LS1934 226 226
LS4021 (S. incanum) 219 219
Nakate Shinkuro 226 226
Senryo 2 226 226
Shironasu 226 226
WCGR112-8 226 226
White Egg 228 228
PI 286106 228 228

Population Linkage Group Position
AL2010 E_06 65.2
ALF2 AL06 70.9
LWA2010 LWA_06 68.472
LWAE2012 E_06 74.088
N28F2 E_06 105.0
NAF2 NA06 86.0

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain