+Marker Data: eme01A08

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_11
Marker Type SSR
Map Position 48.9
Annotation
Source Name eme01A08
Source Type genomic
Source Sequence CCCTTCGTTGCCTTCTACTTGGAAAGGACGGATGAAGCTG ACGCAAGGACTATGCTAGAATGGGTCACGACTGCGTGTGC ACGGACCATGCAGGTAGACATGGGTCGTGGCTGTAGCCCG TGGAGGGGACGCAAATTTGGCTCACATCAAAAAATAATAA GAATTTGGCAAAGTGTTGAAGCACGGACCGTTATACGGTT CATATAACTCCATACGCATTATGGCAGCTGACCGTGGACA TGAAGCAAGAGAAATTACCATCGAAAAATGAGCAAAATTG ACCAAGTGGGAATGAATGGACATCTAGATGGGTCGTGTGA CGAACCACGACCCATGGCAAGCATCATGCAAACGGAGGAC ACAACTGGACACTGTTCCTTGACCAAGTGATGGACCATAG ACCATGTAACTGTCTGTACAAGCCCACCCGACCGTATAGG GTCCCGTACCCATGCCGATAACTTTTTATTATTTTATTTT AAAATAGCTTTTCTCACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT CTCTCTCTCTTTATATATATATATGCCGTGAAAGAATGTA CTGATTGGAAAAAGAATCCTAAAATAGAAATTTGGGGTTT TAAACCTAGTCT
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (tc)16tt(ta)6
PCR product (bp)
fwd primer eme01A08/U
fwd primer seq. cactgttccttgaccaagtgatgg
rev primer eme01A08/L
rev primer seq. ccaatcagtacattctttcacggc
fluor. primer eme01A08/U_PET
dye PET
fluor. Primer seq. PET-ACACTGTTCCTTGACCAAGTGATGG
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 204 204
EPL-1 202 202
LS1151 (S.linneanum) 217 217
LS1934 206 206
LS4021 (S. incanum) 202 202
Nakate Shinkuro 202 202
Senryo 2 203 203
Shironasu 206 206
WCGR112-8 202 202
White Egg 208 208

Population Linkage Group Position
AL2010 E_11 48.9
LW2010 E_11 52.4
LWA2010 LWA_11 49.882
LWAE2012 E_11 55.8
LWF2_2022 E_11 65.0

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain