+Marker Data: emd04E10

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_11
Marker Type SSR
Map Position 48.8
Annotation
Source Name emd04E10
Source Type genomic
Source Sequence ATCATATGTGTAGAAGAGACCAAGCTAGAATCTCAACTAT GTTTGGGAGATGCCATTCACACCTGGACACCCTGGTGGCA AGGTACATACCCCTCACATGGTTGATGCCATTCACACCTG GACACCCTGGTGGTAATGTACATACCCCTCGCATGGTTAT CCGGCCTCCTATACCTCCCGGACCGGGCATAGTCTAATGC AACACATTATATAGCGCGCGCGCGCACGCGCACACACGCG CACACACACACACACACACACACATATATATATATCATGT ACATAAGCTCATTTCATCATCATAACATCATTCATATCAT TGCTCATGCTTTGGACCTTCAATTCCTCAAGAAATCATAA CCGAACATTTTATCAAACACTTGGGGGAGTGTAATGGGGG TAAAGGACCATGCAATTTACAGATGAAATCATGTAGGAAA ATATGTAGTAAAACCATCAATCAACACCTTACAACACCCT CAAAACATTCACATCAAAACCTCTCATCAAATCCAATATT AGATCCAAGATTTAGAGCTCAAAACATGCTAAAACAACCA TACTTTCATGAACTAAAATTACTGTGCAGTAAATTTCATA ATATACAAGACCCATATGTAAAATCAACTTTAAATCATGT AATATTAGTAAAAAGGAGGCTTAGGCACCATGGGTGAAAG GACCCAATGGTTCAACACCACATATCTTAACTTTGGAGAA GTTCTTGGTAAAGGTT
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ta)3(gc)6a(cg)2(ca)3(cg)2(ca)12(ta)5
PCR product (bp) 194
fwd primer emd04E10/U
fwd primer seq. accgggcatagtctaatgcaacac
rev primer emd04E10/L
rev primer seq. ggaattgaaggtccaaagcatgag
fluor. primer emd04E10/U_FAM
dye FAM
fluor. Primer seq. FAM-ATGGTTATCCGGCCTCCTATACCTC
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 197 197
EPL-1 197 197
LS1151 (S.linneanum) 210 210
LS1934 198 198
LS4021 (S. incanum) 203 203
Nakate Shinkuro 197 197
Senryo 2 197 197
Shironasu 199 199
WCGR112-8 199 199
White Egg

Population Linkage Group Position
AL2010 E_11 48.8
EW2009 LG01 56.6
LWA2010 LWA_11 49.819
LWAE2012 E_11 55.786

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain