+Marker Data: emd01A03

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_02
Marker Type SSR
Map Position 12.8
Annotation
Source Name emd01A03
Source Type genomic
Source Sequence CCCCTAGAAACGTTGATTGAATATTTTTCTCTTCATTAAA ATTTATCGCTTTAGACAAAATCGTCTGGTCACATTTTTCT TCAATTATCCTACCATTACACACAAACACACACACACACA CAAACACACACACACACACACACACACACACACATATATA TATTGTTACACCTCGGGAGGGTACCCTAGACGTAACTGGC ACTTGGAGACTATTGCTAGCCCCCAAGCGAATCACCTAGT CTCATCACATTCGTTCAATCAATTTATTTACGAAAGATAT TTAATAAATATTTCTAACTGTTAGTGGGCTATCAGACTCA TCATCAACATCTATCATGTGAAGCAAGATTAAAAAAATGA ACTCAGTTTAAAAGTAGAATAATGGGGAAAAAGAAACCCC CAACAACAATTGTCATCTGTCTATGTCTATGAAGCCTCTA TAACTACTGTCTAAGAAGGTACCATGACAGGTCATGACTA CCACAATCAAAGAAAAATAACTCAATAAAACTAAAGAAAT AACCATCCTCCGAATGCAGGGGAGGACTCACCACAATCTG AAATCAAGAAGCTCTGAACATCAACGATTATTCTGCTGAA ATTCTTTGTCTGCTGAATCTGCATTAAAAAATGATACAGT GCCAAAGGAGCATTAGTACGTGGAATGTACTGTATGTAAA ATGGGCTAAAGTAAATAGTAAAGGCGAGACAGTATAGTAT GACCTCAGCTCATCGGTTTCTCAACCTCAACTCAAGATAA GGAGTAGAATTCTATTAAATCACCATCAATCAAGACTCAT ACTATCACATCAACATCAGA
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ac)3aa(ac)8aa(ac)15(at)4
PCR product (bp) 178
fwd primer emd01A03/U
fwd primer seq. cgctttagacaaaatcgtctggtca
rev primer emd01A03/L
rev primer seq. gggggctagcaatagtctccaagt
fluor. primer emd01A03/U_FAM
dye FAM
fluor. Primer seq. FAM-ACGCTTTAGACAAAATCGTCTGGTCA
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 183 183
EPL-1 181 181
LS1151 (S.linneanum) 176 176
LS1934 181 183
LS4021 (S. incanum) 174 174
Nakate Shinkuro 181 181
Senryo 2 181 181
Shironasu 179 179
WCGR112-8 181 181
White Egg 181 181

Population Linkage Group Position
AL2010 E_02 12.8
ALF2 AL02 12.9
LWA2010 LWA_02 12.969
LWAE2012 E_02 13.351

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain