+Marker Data: EMB01M15

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_06
Marker Type SSR
Map Position 57.1
Annotation
Source Name EMB01M15
Source Type genomic
Source Sequence AACAAGTAAATAATTCGAAGAATTTTAGCAAAGTCAGTTG ATTGATTATCTAAATTTAGAGACGTTAACTGTATGCATGT GTTCGACCAATTTTGTGGTGTTTAATGGAAGAACCGTGAG GTTAGAGGTCTGATTTTACAAACTGTACAAAGTAAAGGTG CCAATTTGTATATTAAGCTAAAATTGCAAAAGCCCAAGAA GAAAACGAAATAAACGACGCCGTTCTCCTCGCGAAACTCT TCCTCCCTTTATCTTCTTTTCATTCGTTGTCCTCCTCATA GTGAGACTGCAAATATTTGGAGCTTTGAAAATGGCGAAAG GGAAGAAAGAGCTGCTAGCGTCAGCACCATGGAGGGTAGA CCAAGAACAAGACGAAAAATTCAAAGACGCAAGGCTCAAA GTCACAAGTCAACCAGGTAAAACACCCACTATGCACGTTC CTGGTAAAAAAAGCGTGAATTCCAAAGGCAATGAAGCAGA TGATTCTCTTGAAATTGATCCTGAACTTCGTTACAGCTTC CAACGTAACTTCCAGGTCCCTCTCTCTACTCTCTCTCTCT CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCC GTCTTTGTTATTTGTAGATGTTAGGGGCAGAGCCAGGTAG GGAAGCTTGGCG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (CT)24
PCR product (bp) 246
fwd primer
fwd primer seq. gcaaggctcaaagtcacaagtcaa
rev primer
rev primer seq. ggctctgcccctaacatctacaaa
fluor. primer
dye FAM
fluor. Primer seq. FAM-GCAAGGCTCAAAGTCACAAGTCAA
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
PI 286106

Population Linkage Group Position
AL2010 E_06 57.1
EW2009 LG04 26.1
LWA2010 LWA_06 59.073
LWAE2012 E_06 65.068

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain