+Marker Data: ge76-430pmc0170W

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL03
Marker Type SSR
Map Position 103.33
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntgttta gccttgtagcagaagcctttggatAGAGAGattgatgggg ggacctggggataattattggaagggacgatgatagtgta tttttgacttccataaagctgaaaagaacaacatctctta gcaatgaagagggagtgaactcgatggaggcaaaataatt gtgtaggtcagcgtcagtaggagaggaaggagaaatgact tggggagttttgggttcactttaagaaagagataaatgag acattgcagagaaatattacttagccattttgtatttgaa gaaatgtgaagagtgagagtaAGAGAGAGttagggactga tactataaatttttgtagagtaaatgagaaAGAGAGAGAG AGAGacatagagtttaaatagagaAGAGAGggaacaattt agatttgaaagggtgggagtgaggaaatgtgttcggctgg atgagcgtgatatttgggctgaaaggtactttttgcatcc tttaggacaaggcgagaaaaatacatggcatacccagctt atttaaaacactcgcattaaatagcaaggcatgatactaa ccttaaaagggacctggtccctacttaattttatgagagt tagtacttgagactgtctcatcctcttccttaatcttcat ttccttaccatgggtgtatatctttaaagatatgagacnn nnnatcatccttttctccatattatcctataaaaagtggt gcctgatatctataTGTGTGgttctcttatgctaaactgg attcatagccatattcactgtacttgtgttgtaataaaat aagggagcacattctgataagattctaaagtcctcaagtt attgtttgatccaaagcaactaagcactatatgaagcagc tgccacatactctgcttcagcaatagaaagagccactgaa ttttgcttcttggtaccccaggagatcAGAGAGgacccta agaaatgagccactttttatgttcttttccagtcaaacag gtaccctgcatagtctacatcagcatagccaaatcaaaat catcactgataagataaaggaggaccaggtcagggtttct ttgagatatcttataattcttttagcagccttcaaatggg attcctttggacatgcttaaaatcttgcacatattcatac actaaactaaatattaggtctgttaggcttctgctacaag gctaaacannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ag)7acatagagtttaaatagaga(ag)3
PCR product (bp) 294
fwd primer
fwd primer seq agaaggagaaatgacttggggagt
rev primer
rev primer seq gtttgcaaaaagtacctttcagccca
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 294.3 294.3
MZC-180 (selfed LS2341) 293.1 293.1

Population Linkage Group Position
KL-DH KL03 103.33

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain