+Marker Data: ge56-246pms0143C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL10
Marker Type SSR
Map Position 111.07
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcacaacgttgaatgcacac gcgctggccaatgactggagacaatgcgagttggaatcat atgaaacaaaagaagattctgtaatgacttcaaattccca ggctcaagcaagaaacgcttgaattcaggatccaaatcac gttccagtgcttcatttttaggagcaaaaatggtaatgtt gtgcttagaaacagcttcttcaagtgtctGAAGAAGAAgt gctttctcaacaagctcagataactcagtataatgagaat ccaaaagggcaacaagaatggagttggagtttactgctgc aacttggggtttcgaatttgcattttcttgaacaaatgca gtggagcaaacacagcagaacaacacaatgcttaacaaga agagattggtaatgccatagatctgaaaatccatggcgaa aagactctcaaagttTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCtag acgtattagtttTCTCTCTCtagttcttgaaagactgtcg gtagagaagaacgtgttatgtttggttgagtgaatttgtg ggtattgtaatgtaagccttttggctttgttgtgagtaaa gaagggggaaaatgggaagtgtatAGTAGTAGTtgtttgg tggaaataataaagtgcttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (tc)11tagacgtattagttt(tc)4
PCR product (bp) 204
fwd primer
fwd primer seq attctgaaaatccatggcgaaaag
rev primer
rev primer seq gtttacacttcccattttcccccttct
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 204.9 204.9
MZC-180 (selfed LS2341) 202.8 202.8

Population Linkage Group Position
KL-DH KL10 111.07

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain